Cyfrowa transformacja przyspiesza z Oracle Live Experience Cloud

ORACLEPonieważ technologie mobilne i cyfrowe wpływają na sposób, w jaki klienci kontaktują się z przedsiębiorstwami, firmy muszą szybko dostosować się do ich ewoluujących wymagań, aby zapewnić płynną, kontekstową obsługę w czasie rzeczywistym we wszystkich kanałach.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Dzięki usłudze Oracle Live Experience Cloud firmy mogą spełnić te nowe wymagania i nadać nową jakość swoim aplikacjom mobilnym i biznesowym przez to, że będą w stanie obsługiwać klientów w sposób, który najlepiej zaspokaja ich potrzeby — może to być np. komunikacja głosowa, komunikacja wideo, współużytkowanie ekranu i adnotacje.

Według najnowszego raportu Oracle pt. „The Future of Enterprise Communications: The Cloud Redefines Customer Experience”, mimo iż 65% firm zgadza się, że funkcje komunikacyjne wbudowane w aplikacje chmurowe w przyszłości staną się najważniejszym sposobem komunikacji z pracownikami, dostawcami i klientami, wiele przedsiębiorstw nie jest obecnie w stanie skutecznie korzystać z takich rozwiązań. Usługa Oracle Live Experience Cloud umożliwia wykorzystanie wbudowanych danych kontekstowych i funkcji analizy danych biznesowych, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo przełączać się pomiędzy różnymi kanałami bez utraty już udostępnionych informacji.

Usługa Oracle Live Experience Cloud jest rozwiązaniem typowo chmurowym. Można ją łatwo zintegrować z aplikacjami WWW i aplikacjami mobilnymi oraz wykorzystać do proaktywnych kontaktów z klientami w kluczowych momentach ich obsługi. Usługa ta modernizuje dotychczasowe rozwiązania Call Center i CRM, pomagając przedsiębiorstwom realizującym cyfrową transformację w prowadzeniu kontekstowej i responsywnej komunikacji z klientami w wielu kanałach, która zapewnia zadowolenie klienta, a w dłuższej perspektywie zwiększa sprzedaż. Ponadto firmy mogą zwiększyć skuteczność komunikacji dzięki pomiarowi interakcji w czasie rzeczywistym i udostępnianiu zaktualizowanych informacji, które jeszcze bardziej poprawią ogólne wyniki biznesowe.

Patryk Jaworski na podstawie informacji prasowej Oracle

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top