enova365enova365 jest pierwszym systemem ERP w Europie, który umożliwia pracodawcom elastyczne naliczanie pensji w czasie rzeczywistym oraz jej wypłatę w dowolnym momencie okresu rozliczeniowego. Dzięki integracji z Symmetrical.ai pracodawcy mogą w innowacyjny i w pełni zautomatyzowany sposób rozliczać się z pracownikami, nie obciążając ani wewnętrznych zasobów firmy, ani bieżących przepływów finansowych. Zatrudnieni zyskują swobodę w zarządzaniu finansami, co wg szacunków Symmetrical.ai pozwoli im zaoszczędzić nawet do kilku tysięcy złotych rocznie* na kosztach pożyczek i kredytów gotówkowych, kart kredytowych czy overdraftów.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Łączna wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów czy tzw. ‘chwilówek’ wynosi w Polsce rocznie 67 mld zł. Średni koszt takiego zobowiązania wynosi średnio 30%, co oznacza, że kredytobiorcy muszą za nie zapłacić aż 2-3 mld pln rocznie. Dzięki elastycznemu dostępowi do już wypracowanego wynagrodzenia w aplikacji Symmetrical, dotychczasowi Klienci banków i instytucji finansowych mogą skorzystać z własnego kapitału i zminimalizować koszty drogich produktów finansowych kilku- lub kilkunastokrotnie* .

Z kolei dla pracodawców jednym z większych wyzwań kadrowo-płacowych jest możliwość oferowania pracownikom elastycznej wypłaty wynagrodzenia. Zapewnienie pracownikom wcześniejszego dostępu do już wypracowanych środków wiąże się z większym nakładem pracy po stronie działu HR i obciąża cashflow pracodawcy. Jednak jak pokazują badania, aż 45% pracujących Polaków wolałoby, by ich pensja była wypłacana częściej niż raz w miesiącu.

Wraz z Sonetą wprowadzamy rewolucję w zakresie procesów payroll. Od teraz Użytkownicy enova365 będą mogli elastycznie naliczać pensje swoim pracownikom, co dla tych ostatnich oznacza dostęp do zarobionych pieniędzy w czasie rzeczywistym. Koniec z czekaniem do pierwszego czy koniecznością korzystania z drogich produktów finansowych. To jest przyszłość wypłaty wynagrodzeń i mądrego racjonalizowania wydatków - zwłaszcza w czasach kryzysu - podkreśla Piotr Smoleń, CEO Symmetrical Labs.


Dzięki integracji z Symmetrical.ai pracodawcy posiadający enova365 mogą nie tylko zapewnić swoim pracownikom pożądany benefit, zadbać o ich poczucie finansowego bezpieczeństwa, ale również w pełni zautomatyzować proces naliczania i wypłacania pensji. Nie muszą przy tym wdrażać nowych narzędzi czy rozwiązań, ponieważ ich system ERP jest już do tego w pełni przygotowany.

Przewagą enova365 jest bieżąca aktualizacja do zmieniających się przepisów prawa i duża elastyczność w tworzeniu własnych procedur. Jednym z najważniejszych wyróżników oprogramowania jest jego elastyczność. System można dowolnie konfigurować, personalizować i integrować z używanymi przez firmę aplikacjami biznesowymi i programami. enova365 jest aktualizowana do zmieniających się przepisów prawa, tak aby jeszcze przed ich wprowadzeniem w życie, system był już na nie przygotowany. Integracja z usługą Symmetrical wpisuje się w naszą strategię rozwoju produktu i jest prekursorskim udogodnieniem dla naszych użytkowników – dodaje Robert Czuła Prezesa Zarządu Soneta sp. z o.o.

Symmetrical.ai zostanie udostępnione 14 500 Użytkownikom enova365 posiadających aktualną gwarancję, w ramach bieżącej aktualizacji. Pracownicy, którzy będą chcieli skorzystać z wcześniejszej wypłaty wynagrodzenia będą mogli zrobić to za pomocą intuicyjnej aplikacji mobilnej Symmetrical bez konieczności jakiegokolwiek angażowania pracodawcy, finansów czy HR. Wystarczy, że wybiorą dostępną kwotę na swoim smartfonie a w ciągu 1 minuty środki pojawią się na ich koncie bankowym.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top