Oracle Learning Cloud zaprezentowana podczas konferencji Oracle HCM World

ORACLENowe technologie cyfrowe mają wpływ na wszystkie aspekty dotyczące kadr. Dzisiejsi pracownicy oczekują, że pracodawcy udostępnią im w pracy takie same funkcje jak te, z których korzystają na swoich prywatnych urządzeniach. Na konferencji Oracle HCM World w Waszyngtonie firma Oracle zaprezentowała chmurę Oracle Learning Cloud. Pozwala ona zmienić sposób przeprowadzania szkoleń w przedsiębiorstwach, tak aby pracownicy mogli uczyć się w sposób społeczny i kontekstowy niezależnie od lokalizacji.


 
Chmura Oracle Learning Cloud stanowi nowy standard szkoleń korporacyjnych i odzwierciedla preferencje „dzieci epoki cyfrowej”, które właśnie wchodzą na rynek pracy. To rozwiązanie szkoleniowe nowej generacji uwzględnia współczesne sposoby uczenia się. Oferuje ono więcej niż tradycyjne systemy do zarządzania szkoleniami, zapewniając pracownikom lepszy dostęp do treści w odpowiednim kontekście, kontakt z ekspertami merytorycznymi oraz szerokie możliwości chmury.

Tradycyjne systemy do zarządzania szkoleniami na ogół miały charakter preskryptywny i często dostarczały odizolowane od siebie informacje, bez integracji z kluczowymi platformami społecznościowymi oraz platformami do zarządzania kadrami i kwalifikacjami. Aby wspomagać rozwój kompetencji pracowników cyfrowych oraz kształcenie przyszłych liderów, nowa platforma Oracle Learning Cloud, stanowiąca część Oracle Human Capital Management Cloud (Oracle HCM Cloud), umożliwia liderom biznesowym i kierownikom działów kadr oferowanie szkoleń opartych na rekomendacjach, przeprowadzanych pod opieką ekspertów.

Za pomocą chmury Oracle Learning Cloud liderzy biznesowi i kierownicy działów kadr mogą udostępniać treści szkoleniowe pochodzące zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych źródeł, w tym również z YouTube i Massive Open Online Courses (MooCs).

Oracle zdaje sobie sprawę, że w nowoczesnym świecie treści wygenerowane przez użytkowników oraz informacje pochodzące z crowdsourcingu mają kluczowe znaczenie. Dlatego też zadbała o to, aby chmura Oracle Learning Cloud była:
  • społeczna: umożliwia pracownikom uzyskiwanie i współdzielenie informacji oraz współpracę opartą na najlepszych procedurach, z wykorzystaniem multimediów.
  • kontekstowa: firmy mogą udostępniać pracownikom kontekstowe szkolenia internetowe w czasie rzeczywistym.
  • inteligentna: oferuje mechanizm rekomendacji, który udostępnia użytkownikom spersonalizowane rekomendacje dotyczące szkoleń, oparte na ponad 100 atrybutach dotyczących osób, stanowisk i przedsiębiorstwa.
  • skalowalna i bezpieczna: dzięki chmurze Oracle Cloud platforma zapewnia infrastrukturę techniczną niezbędną do obsługi modelu adaptive streaming, dzięki czemu można publikować i pobierać treści za pomocą dowolnego urządzenia i dowolnej sieci.

Źródło: ORACLE POLSKA

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top