ORACLEAby udostępnić specjalistom ds. kadr większe możliwości oraz jeszcze bardziej usprawnić obsługę pracowników, firma Oracle wprowadziła nowe funkcje oparte na sztucznej inteligencji i udoskonalenia narzędzi dla użytkowników w obrębie chmury Oracle Human Capital Management (HCM) Cloud.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Najnowsze innowacje udostępniają zaawansowane, ale proste w użyciu narzędzia, które mogą zwiększyć zaangażowanie pracowników, usprawnić rekrutację oraz podnieść produktywność działu kadr, umożliwiając jednocześnie pracownikom szybki i łatwy dostęp do informacji potrzebnych im do osiągania doskonałych wyników w pracy.

W obecnych czasach specjaliści ds. kadr muszą stosować nowe strategie i technologie, aby przyciągać, zatrudniać i zatrzymywać pracowników i w ten sposób zapobiegać wzrostowi kosztów rekrutacji i rosnącej rotacji pracowników. Ostatnie innowacje w ramach Oracle HCM Cloud pozwalają specjalistom ds. kadr sprostać tym wyzwaniom, udostępniając im zaawansowane rozwiązania, które są w stanie proaktywnie przewidywać zmieniające się potrzeby pracowników i firmy oraz odpowiednio na nie reagować. Nowe funkcja mogą zoptymalizować zarządzanie talentami, udostępnić całościowy obraz personelu, zwiększyć efektywność operacyjną oraz ułatwić wszystkim pracownikom komunikację, współpracę i wykonywanie swoich zadań — w dowolnym miejscu i na dowolnym urządzeniu.

Więcej satysfakcji z pracy: Przeprojektowany interfejs użytkownika wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby pomóc pracownikom wyeliminować niepotrzebne czynności i skupić się na najważniejszych zadaniach i decyzjach. Nowe cechy i funkcje to m.in.:
  • Interfejs „Newsfeed”: Pracownicy mogą teraz wybrać interfejs w stylu „newsfeed”, aby wyświetlały im się dane i informacje, które są dla nich najważniejsze. 
  • Łatwe wyszukiwanie: Inteligentne i intuicyjne funkcje wyszukiwania umożliwiają pracownikom szybkie i łatwe wyszukiwanie interesujących ich informacji.
  • To samo doświadczenie na wszystkich urządzeniach: Spersonalizowany interfejs wyglądający tak samo na wielu urządzeniach pozwala pracownikom pracować bardziej produktywnie i podejmować działania na podstawie informacji pochodzących od firmy, osobistych informacji zwrotnych oraz celów w dowolnym miejscu, za pomocą komputera biurkowego, tabletu lub telefonu komórkowego.
  • Zarządzanie wynikami w trybie ciągłym: Nowe funkcje rejestrowania wyników pomagają zadbać o to, by pracownicy zawsze otrzymywali wskazówki i informacje zwrotne w czasie rzeczywistym oraz mogli łatwo śledzić realizację swoich celów.

Bardziej inteligentna praca: Zaawansowane, wbudowane funkcje AI oraz ukierunkowane ścieżki zapewniają prostą i spersonalizowaną obsługę — od pierwszej interakcji kandydata z firmą, poprzez proces rekrutacji, aż do wdrażania. Nowe cechy i funkcje to m.in.:

  • Rekrutacja kandydatów: Dzięki nowym funkcje AI i chatbotom kandydaci mogą szukać ofert pracy i uzyskiwać odpowiedzi na pytania bezpośrednimi kanałami takimi jak Facebook Messenger. Są również automatycznie powiadamiani o wprowadzonych zmianach oraz działaniach, jakie muszą wykonać w wybranym przez siebie kanale. 
  • Zoptymalizowany proces rozwoju zawodowego: Za pomocą proaktywnych alertów „autonomiczny” proces rozwoju zawodowego pomaga pracownikom osiągać cele i osiągać sukcesy na swoich stanowiskach.
  • Rekrutacja i wdrażanie odpowiednich pracowników: Zaawansowane funkcje automatycznego uczenia pomagają skrócić czas rekrutacji poprzez wskazywanie najodpowiedniejszych kandydatów oraz proaktywne identyfikowanie kandydatów i pracowników, których warto zachęcić do aplikowania. 
  • Inteligentne wdrażanie pracowników: Nowe funkcje wdrażania usprawniają współpracę pomiędzy nowym pracownikiem, jego menedżerem i działem kadr. Dzięki temu nowo zatrudnieni szybciej i łatwiej stają się zaangażowanymi i produktywnymi pracownikami wnoszącymi wkład w pracę swojego zespołu.

Większe wsparcie w pracy: Dzięki nowym inteligentnym i łatwym do dostosowania procesom biznesowym opartym na sztucznej inteligencji specjaliści ds. kadr mogą udzielać pracownikom wsparcia, którego potrzebują, aby osiągać doskonałe wyniki w swojej pracy. Nowe cechy i funkcje to m.in.:

  • Chmurowy helpdesk HR: Pomaga zapewnić zgodność z przepisami poprzez optymalizację zarządzania wrażliwymi sprawami z zakresu relacji z pracownikami i optymalizację ich bezpieczeństwa. Dokonuje tego za pomocą konfigurowalnych działań takich jak zarządzanie zbieraniem danych wg kategorii i kolejki.
  • Zaawansowane mechanizmy kontrolne HCM: Wbudowana biblioteka mechanizmów kontrolnych opartych na najlepszych procedurach, konsole bezpieczeństwa i pulpity pomagają organizacjom zapobiegać nieupoważnionemu dostępowi do wrażliwych funkcji i danych HCM.

W obecnych czasach wszyscy oczekujemy, że aplikacje biznesowe zapewnią nam równie łatwą i intuicyjną obsługę co usługi cyfrowe używane w celach prywatnych — powiedział Chris Leone, wiceprezes Oracle, szef działu produktów HCM. Najnowsza wersja Oracle HCM Cloud pokazuje, że zapewnienie pracownikom jak najlepszej obsługi bez zmniejszania bezpieczeństwa i wydajności aplikacji biznesowych o znaczeniu krytycznym jest naszym priorytetem. Wykorzystujemy najnowsze technologie, aby nasze aplikacje HR były zaawansowane, a jednocześnie łatwe w użyciu na każdym urządzeniu. Dzięki temu praca staje się przyjemniejsza i inteligentniejsza, a pracownik otrzymuje lepsze wsparcie.

Źródło: www.oracle.com 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top