loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Rozliczanie kosztów produkcji w systemie ERP
ANEGISDzisiejszy sektor przemysłowy boryka się z licznymi problemami i wyzwaniami. Dlatego też w erze digitalizacji oraz wzrastającej rywalizacji rynkowej przedsiębiorstwa szukają metod, które ulepszą operacje, obniżą koszty i podniosą dotychczasową efektywność. To w takim środowisku systemy ERP stają się bezcenną pomocą, scalającą różnorodne, biznesowe obszary w jednym, spójnym miejscu.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
 
Kalkulacja kosztów produkcji przy użyciu systemu ERP

Zarządzanie firmą produkcyjną powinno bazować na dokładnym i skutecznym rozliczaniu kosztów produkcyjnych. Proces ten pomaga m.in. monitorować marże i podejmować przemyślane decyzje, które mają wpływ na rozwój biznesu. Wprowadzenie systemu ERP dostarcza nowoczesnych narzędzi do szczegółowej kalkulacji kosztów produkcji.

Ustalanie struktury kosztów

Przed przystąpieniem do kalkulacji, ważne jest ustalenie tzw. struktury kosztów, która obejmuje koszty stałe, zmienne, bezpośrednie i pośrednie. Skrupulatność i uwzględnienie wszystkich tych obszarów pozwala dokładnie przydzielić dane kwoty dla konkretnych etapów produkcji. To z kolei umożliwia prognozowanie i identyfikację potencjalnych problemów, nierzadko wymagających pilnej interwencji.

Połączenie z magazynem i działem zakupów

Dane gromadzone w systemie ERP umożliwiają monitorowanie kosztów materiałów w czasie rzeczywistym. Ponadto automatyczna integracja między zakupami a magazynem redukuje ryzyko błędów i oszczędza czas pracowników.

Monitorowanie czasu pracy

Moduły systemu ERP umożliwiają dokładne kalkulowanie kosztów związanych z zasobami ludzkimi. Uwzględniając stawki pracowników i spędzony na produkcji czas, można dokładnie określić koszty pracy, co z kolei eliminuje ryzyko niedoszacowania czy przeszacowania poszczególnych obszarów.

Amortyzacja sprzętu

ERP pozwala monitorować koszty, związane z amortyzacją maszyn i urządzeń produkcyjnych. Pozwala to nie tylko dokładnie kalkulować koszty stałe związane z użytkowaniem sprzętu, ale także planować przyszłe prace serwisowe lub inwestycyjne.

Przegląd i analiza kosztów

Różne koszty, takie jak wynajem przestrzeni magazynowej, mogą być rozliczane w proporcji do wielkości produkcji. System ERP umożliwia automatyczne przypisywanie tych kosztów do konkretnych produktów, co ostatecznie ułatwia analizę finansową. Docelowo także oferuje zaawansowane raporty, które umożliwiają menedżerom głęboką analizę kosztów, identyfikację problematycznych obszarów i podejmowanie słusznych decyzji, które oparte są na solidnych danych, a nie na subiektywnych przewidywaniach.

W oparciu o powyższe informacje można stwierdzić, że systemy ERP są niezastąpioną pomocą w zakresie rozliczania kosztów produkcji. Korzystając z ich zintegrowanych funkcji, automatyzacji i zaawansowanych analiz, firmy mają możliwość dokładnej i skutecznej kontroli kosztów, co prowadzi do zwiększenia rentowności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej na rynku.

Źródło: www.anegis.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top