loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Zielona transformacja w Węglokoks z nowym systemem ERP
S&TWĘGLOKOKS S.A. zakończył prowadzone we współpracy z S&T wdrożenie nowego oprogramowania ERP – Infor LN™. WĘGLOKOKS to firma z ponad 70-letnim doświadczeniem, jeden z wiodących podmiotów w sektorach górniczym, hutniczym, energetycznym i logistycznym.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Wdrożenie – dla 150 użytkowników – nowego systemu wspierającego zarządzanie jest kluczowym elementem transformacji spółki w kierunku funkcjonowania według zasad zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z ogłoszoną w grudniu 2021 roku nową strategią, WĘGLOKOKS przekształca się w kierunku prowadzenia bardziej zrównoważonej działalności, przechodząc z dystrybucji opału energetycznego na węgiel metalurgiczny, będący strategicznym surowcem w UE. W kolejnych krokach firma skupi się na pozyskiwaniu i produkcji energii ze źródeł przyjaznych środowisku.

W związku z naszymi planami rozwojowymi poszukiwaliśmy rozwiązania, które zapewni nam większą elastyczność realizacji nowych pomysłów i projektów biznesowych. Zależało nam również na ustandaryzowaniu procesów operacyjnych takich, jak obrót towarami i materiałami, realizacja dostaw, zakup i sprzedaż usług czy zarządzanie ryzykiem walutowym. Wdrożone przy wsparciu S&T oprogramowanie to kompleksowe narzędzie, które adresuje wszystkie powyższe i wiele innych naszych potrzeb związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Istotnym jest również fakt, że system Infor jest rozwiązaniem wielofirmowym, pozwalającym sprawnie wykorzystywać przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw współpracujących w grupie i porównywać efektywność procesów w poszczególnych spółkach. Sprzyja to doskonaleniu organizacji i sprawnemu wdrażaniu najlepszych biznesowych praktyk – Łukasz Stajer, Dyrektor ds. IT, WĘGLOKOKS S.A.


System Infor LN™ wyposażony jest – jako zintegrowany standard – w kluczowe funkcjonalności branżowe, więc jego wdrożenie przebiegło szybko i sprawnie. To o tyle istotne, że umowa została podpisana w kwietniu 2020 roku. W związku z pandemią wszystkie prace wspierające uruchomienie nowego systemu ERP realizowane były w modelu zdalnym. Na początku 2021 roku w nowym rozwiązaniu odwzorowano aż 14 kluczowych obszarów biznesowych. Z kolei w ciągu kolejnych kilku miesięcy, wszystkie główne i wspierające procesy biznesowe zostały objęte nowym system informatycznym.

Co istotne, konieczne było wprowadzenie jedynie kilku dostosowań. Było to bardzo ważnym czynnikiem dla WĘGLOKOKS-u. Procesy niestandardowe lecz istotne dla działalności spółki, jak obsługa leasingu finansowego, odwzorowano w nowym systemie ERP w niezmienionej formie. Dzięki wdrożeniu udało się również zmniejszyć liczbę autorskich, dodatkowych systemów firmy z 11 do 3, co pozwoliło zwiększyć wydajność całego środowiska.

Oprogramowanie Infor pozwala na obsługę wszystkich rodzajów działalności handlowej. Dzięki temu daje nam dużą elastyczność biznesową i pozwala wejść na nowe rynki. Usprawnia ewolucję działalności WĘGLOKOKS S.A. w kierunku zielonej energii i sprzedaży rozwiązań ekologicznych. Nowy system jest elastycznym rozwiązaniem, wyposażonym w obsługę procesów dla wielu branż oraz narzędzia do ich dynamicznego modelowania. Dzięki temu nie ogranicza rozwoju organizacji i ułatwia wprowadzanie zmian w naszej grupie – Jarosław Latacz, Rzecznik Prasowy, WĘGLOKOKS S.A.


Błyskawiczny postęp w realizacji projektu był możliwy dzięki odpowiedniemu pogrupowaniu procesów biznesowych oraz określeniu ich priorytetów przez WĘGLOKOKS. Dzięki temu wyodrębniliśmy obszary, które stanowią trzon działalności spółki i decydują o jej unikalności oraz przewadze konkurencyjnej. To właśnie im poświęciliśmy szczególnie dużo uwagi. Z kolei procesy standardowe wdrożyliśmy zgodnie z wypracowanymi, najlepszymi praktykami branżowymi. W efekcie całość wdrożenia, mimo zdalnego modelu pracy, przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem, generując minimalną liczbę zakłóceń dla bieżącej działalności spółki – Radosław Zacharewicz, Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce


W prowadzonym w WĘGLOKOKS S.A wdrożeniu, wykorzystana została platforma integracji procesów Infor OS. Dzięki temu możliwe stało się połączenie z ERP w jednym środowisku pracy wielu różnorodnych rozwiązań i funkcjonalności, w tym narzędzi Infor Enterprise Performance Management i Business Intelligence. Infor OS zapewnia nie tylko bezpieczną wymianę danych w całym ekosystemie, lecz także pozwala automatycznie kontrolować procesy i kontekstowo podawać kluczowe informacje użytkownikom. W efekcie WĘGLOKOKS zyskał nowoczesne, elastyczne, bezpieczne, a jednocześnie otwarte środowisko informatyczne, które w pełni odpowiada na aktualne i przyszłe potrzeby spółki – Mariusz Siwek, Sales Director Poland and Baltics, Infor.


Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top