loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

S&TWdrożony w Metrze Warszawskim system ERP Infor LN wspiera finanse i księgowość, zarządzanie sprzedażą, gospodarkę materiałową i remontową oraz kontroling, budżetowanie i raportowanie. Wartość kontraktu zrealizowanego przez S&T przekroczyła 7 milionów złotych.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Z usług warszawskiej kolei podziemnej korzysta każdego dnia nawet 750 000 pasażerów, a rocznie jest ich niemal 200 milionów. Wraz z rozbudową sieci połączeń – na ukończeniu są prace związane z przedłużeniem drugiej linii metra, planowana jest także budowa linii M3 – wartości te rosną. Spółka zatrudnia obecnie ponad 2 600 pracowników. Poza realizacją przewozów pasażerskich odpowiada za bieżące utrzymanie oraz eksploatację tuneli, stacji, taboru i urządzeń oraz nadzór nad pracami budowlanymi.

Nowe wyzwania, nowe rozwiązania


W związku z systematycznym rozwojem prowadzonej działalności i zwiększaniem skali działania Metro Warszawskie poszukiwało nowoczesnego oprogramowania, które umożliwia skuteczne zarządzanie rosnącą złożonością technologii, działań, informacji i zasobów, ułatwia podejmowanie trafnych decyzji, zwiększa doskonałość operacyjną oraz pomaga zapewnić najwyższy poziom satysfakcji klienta. Po wnikliwej analizie rynku i dostępnych rozwiązań wybrano oprogramowanie korporacyjne Infor LN™.

Metro Warszawskie poszukiwało systemu, który wsparłby funkcjonowanie spółki w holistyczny sposób. Absolutnie priorytetowe były tu zwłaszcza możliwości wsparcia bieżącej obsługi firmy oraz narzędzia do zaawansowanej analizy danych, pozwalające przekształcić je w użyteczne zasoby biznesowe.

Kluczowa dla realizacji projektu była migracja danych obejmująca przeniesienie ponad 95 tysięcy rekordów z dotychczas używanych aplikacji. Bez tego procesu i zaangażowania kluczowych użytkowników nie udałoby się uruchomić nowego rozwiązania – Radosław Zacharewicz, Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce.


Jednym z głównych oczekiwań do nowego systemu było jak najszersze uwzględnienie wymagań biznesowych przez standardowe funkcje systemu. Dzięki temu udało się skrócić czas konieczny do wdrożenia nowego rozwiązania i ograniczyć nakłady na utrzymanie systemu. Dzięki technologii Infor LN™, kluczowe z biznesowego punktu widzenia wymagania dotyczące obsługi gospodarki remontowej i utrzymania ruchu zrealizowane zostały niemal „od ręki”, bez wprowadzania personalizacji czy zmian programowych.

System uruchomiono w oparciu o rozwiązania infrastrukturalne wykorzystujące technologie chmurowe dostępne w modelu Platform as a Service (PaaS – platforma jako usługa). Oprogramowanie wyposażone zostało dodatkowo w platformę Infor – InforOS® – współpracującą z domenowymi rozwiązaniami Metra Warszawskiego oraz zapewniającą wparcie i obsługę IIoT (ang. Industrial Internet of Things – przemysłowy internet rzeczy).

Rezultaty biznesowe


Nowy system pomaga zapewnić sprawną realizację potrzeb biznesowych oraz wymagań technicznych spółki Metro Warszawskie. Dzięki wdrożeniu nowoczesnego sytemu ERP, Metro Warszawskie może optymalizować i zwiększać efektywność obsługi procesów w kluczowych obszarach, jak serwis i utrzymanie ruchu, gospodarka remontowa, finanse i kontroling, sprzedaż, zakupy oraz gospodarka magazynowa. Infor LN™ łączy dane i procesy z aplikacjami biznesowymi i zasobami wiedzy techniczno-eksploatacyjnej, może dostarczać szczegółowych obserwacji biznesowych, wykorzystując informacje pozyskiwane z systemów automatyki kontrolno-pomiarowej.

System Infor został uruchomiony dla ponad 400 bezpośrednich użytkowników. Dzięki temu, że firma S&T zapewniła wirtualne środowisko utrzymaniowe w modelu PaaS, możliwe było sprawne i bezpieczne wyłączenie z eksploatacji dotychczas używanego oprogramowania finansowo-księgowego.

Wdrożenie w Metrze Warszawskim zrealizowaliśmy w oparciu o metodykę zarządzania projektami zgodną z Prince2™. Przygotowanie i uruchomienie systemu podzielone było na dwa etapy. Mimo że wszystkie prace uruchomieniowe prowadzone były w trakcie pandemii, to dzięki wykorzystaniu środowiska dostępnego w modelu PaaS większość z nich mogliśmy wykonać zdalnie, ograniczając do niezbędnego minimum fizyczne spotkania z klientem. Dostarczone przez S&T rozwiązanie spełnia wymagania biznesowe Metra bez konieczności modyfikowania standardowej wersji oprogramowania. Szybka i skuteczna realizacja kontraktu potwierdza nasze wysokie kompetencje w zakresie wdrażania najnowocześniejszych narzędzi IT wspierających zarządzanie przedsiębiorstwem – Radosław Zacharewicz, Enterprise Solution Architect, S&T w Polsce.


Użytkownicy warszawskiego metra często nie zdają sobie sprawy z jakimi wyzwaniami wiąże się zarządzanie tak wysoce wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem, aby zapewnić im sprawną komunikację. Wdrożony w Metrze Warszawskim system Infor LN™ to oprogramowanie przeznaczone dla wiodących globalnych przedsiębiorstw o złożonych potrzebach biznesowych. Jesteśmy przekonani, że z nawiązką spełni pokładane w nim oczekiwania, przyczyniając się do przyspieszenia transformacji cyfrowej spółki oraz dalszego zwiększenia jej zwinności operacyjnej i poprawy efektywności biznesowej we wszystkich kluczowych obszarach – Mariusz Siwek, Sales Director Poland and Baltics, Infor.


Źródło: www.snt.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top