loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

comarchRozwój przedsiębiorstwa Blachotrapez, poszerzanie oferty produktowej oraz obecność na nowych rynkach spowodowały, że dotychczasowe oprogramowanie do zarządzania kluczowymi procesami w firmie przestało spełniać oczekiwania firmy. W związku z tym zarząd zdecydował się na zamianę systemu na taki, który sprosta aktualnym potrzebom i umożliwi dalszy rozwój organizacji. Po przeanalizowaniu ofert od dostawców systemów ERP, wybór padł na rozwiązanie Comarch ERP XL.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
System objął kluczowe dla firmy obszary związane z produkcją i dystrybucją pokryć dachowych oraz systemów rynnowych a także kontrolą dostaw asortymentu firm partnerskich. Zapewnia również pełne wsparcie pracy działu księgowości oraz procesów związanych z obsługą klienta. Dodatkowo oprogramowanie zostało zintegrowane z systemem do zarządzania obiegiem dokumentów Comarch DMS oraz aplikacją do optycznego rozpoznawania tekstu Comarch OCR.

Comarch ERP XL nadzoruje produkcję w dwóch zakładach należących do Blachotrapez: niedawno otwartym pod Myślenicami oraz w Ponicach. Z systemu korzystają również pracownicy placówek sprzedaży detalicznej w Krakowie i Sękocinie pod Warszawą.

Informatyka na produkcji

Blachotrapez z powodzeniem wyznacza nowe trendy w szeroko rozumianej branży budowlanej i odważnie wprowadza na rynek zupełnie nowe produkty. Dlatego firma do obsługi procesów produkcyjnych potrzebowała systemu, który byłby dostosowany do specyfiki produkcji dyskretnej, bo taka jest prowadzona w zakładach Blachotrapez. Jej cechą szczególną jest wytwarzanie jednostkowych, łatwych do zidentyfikowania produktów. Co oznacza, że pod koniec procesu produkcyjnego poszczególne produkty można odróżnić od siebie, nawet jeśli są w większości identyczne. Ich głównym elementem jest lista składowa odzwierciedlająca surowcowy skład wyrobu gotowego. Comarch ERP XL umożliwia zarówno definiowanie prostych receptur, jak i rozbudowanych ścieżek działań niezbędnych do wytworzenia produktu, uwzględniających najdrobniejsze nawet elementy etapów produkcyjnych. Warto podkreślić, iż produkcję dyskretną charakteryzuje również odwracalność jej procesów. Taka ścieżka jest w ramach Comarch ERP XL również możliwa. Za pomocą receptur dekompletacyjnych użytkownik ma możliwość definiowania listy surowców otrzymywanych z określonego produktu. Bez względu na to, czy artykuły są produkowane na zamówienie czy też na magazyn, system zadba o utrzymanie racjonalnych stanów magazynowych poprzez wyliczenie optymalnych ilości minimalnych i maksymalnych dla wszystkich surowców i wyrobów gotowych. Z kolei w procesie planowania bardzo ważne jest ustawienie odpowiedniej kolejki zleceń produkcyjnych. Wpływ na to mają różne czynniki, np. kolor przetwarzanego surowca czy termin lub trasa planowanej wysyłki. Firma ma w tym względzie również systemowe wsparcie.

Dużą zaletą jest to, że sporo rzeczy w procesie produkcji jest wyłapywanych: rzeczywisty czas produkcji i założony czas technologiczny. Możemy również porównywać czas i koszty jakie były planowane, a jakie są rzeczywiste. Dzięki systemowi wiemy jak to wpływa na cenę oraz czy technologie produkcyjne są dobrze napisane. Comarch ERP XL pozwala nam na monitorowanie i analizę sporej ilości danych, dużo więcej wiemy o produkcji mając rozpisane szczegóły w technologiach i realizacjach. To bardzo ważne dla zachowania konkurencyjności produkcji – mówi Tomasz Magiera, Kierownik Procesów Technologicznych w Blachotrapez.


Organizacja miejsc pracy


W Blachotrapez każdy etap produkcji rejestrowany jest przez operatorów na panelach Comarch MES czyli systemie realizacji produkcji (z ang. manufacturing execution system). Korzystając z tej aplikacji, pracownicy mogą ewidencjonować postęp wykonywanych czynności za pomocą ekranów dotykowych bezpośrednio na stanowisku pracy m.in. rejestrować uruchomienie operacji, wprowadzać informacje o wykonanych działaniach oraz informować o zakończeniu operacji produkcyjnych. Aplikacja MES jest w pełni responsywna czyli elastycznie dostosowuje się do rozdzielczości ekranu, dzięki temu może być wykorzystywana na różnych urządzeniach (panelach produkcyjnych, komputerach, urządzeniach mobilnych).

Comarch MES daje nam możliwość rejestracji wykonanej całej operacji produkcyjnej lub tylko jej części, pozwala na nadzór i raportowanie przebiegu produkcji oraz na wgląd do zadań własnych oraz przypisanych innym pracownikom – mówi Tomasz Magiera.


Wielowątkowa struktura pracy na systemie wymaga od rozwiązania, aby było możliwie jak najbardziej przyjazne dla nowych pracowników. Jak przebiega to w Blachotrapez?

Rozpoczynamy od wdrażania do pracy na pojedynczych operacjach – zakładanie zlecenia, weryfikacja realizacji. Wszystko jest tłumaczone bezpośrednio na systemie, dawkowane krok po kroku. Szacunkowo, do opanowania pracy na systemie w podstawowym zakresie, potrzeba ok. dwóch dni. Następnie po ok. 1-2 dniach obowiązki są stopniowo poszerzane. System pozwolił na wypracowanie metod wdrożenia i działania, które przekazujemy nowym pracownikom – wyjaśnia Anna Niklewicz, Kierownik Wdrożeń Systemów IT.


Wszystko pod jednym dachem

Elastyczność oraz kompleksowość Comarch ERP XL pozwoliła na rozszerzenie systemu o rozwiązania dedykowane branży pokryć dachowych, a wbudowane mechanizmy w zakresie modelowania procesów wprowadziły automatyzację w tym obszarze. Tak precyzyjne sprofilowanie systemu pomaga w zachowaniu przewagi w trudnym konkurencyjnie segmencie rynku. Blachotrapez otrzymał możliwość pełnego śledzenia (traceability) surowców. Przy kontraktach o wartości np. 1000 ton bardzo istotne jest szybkie i precyzyjne dotarcie do danej partii produkcyjnej otrzymanej z huty. Dzięki Comarch ERP XL dokładnie widać od jakiego dostawcy i z jakiego dnia pochodzi surowiec. Traceability pozwala uzyskać informację o pochodzeniu np. określonej blachy na każdym etapie produkcyjnym, może być to potrzebne choćby w przypadku reklamacji, przychodzących na daną partię materiału. System umożliwia również rozliczalność co do kręgu czyli rejestrowanie rzeczywistego zużycia surowca dla wskazanego numeru kręgu, a także na autonumerację kręgów. Również przy zakupie kręgów blach, Comarch ERP XL wyszedł naprzeciw wymogom firmy i przygotował funkcjonalność istotną z punktu widzenia branży. Mowa o rozwiązaniu, które pozwala sprawdzać daną wartość przypisaną do zamawianego surowca. Przy dostawie następuje weryfikacja, czy przyjmowany krąg mieści się w parametrach, które huta zadeklarowała w kontrakcie. Dodatkowo prowadzona jest równoległa ewidencja różnych jednostek miary, w tym przypadku rzeczywista waga oraz długość.

W tak dużej organizacji mamy także do czynienia ze znaczącą ilością procesów. Wsparciem dla wszelkiej ich automatyzacji jest rozwiązanie dostępne w standardzie Comarch ERP XL – moduł Modelowania Procesów. Jednym z przykładów może być sytuacja, kiedy na magazyn spływa dokument PZ (przyjęcie zewnętrzne) od dostawcy. System automatycznie go wyłapuje i wie, że musi zrobić przesunięcie magazynowe. Rozwiązania oparte na mechanizmach AI (sztucznej inteligencji) pozwalają zatem na oszczędność czasu wśród pracowników, który może zostać przeznaczony na bardziej potrzebne czynności, a także zmniejszają ryzyko popełnienia błędów. W przypadku modułu Handel i Dystrybucja zamówienia pojawiają się w autorskiej aplikacji przedsiębiorstwa, a do Comarch ERP XL trafiają już gotowe zamówienia sprzedaży. Comarch ERP XL jest na tyle elastycznym rozwiązaniem, że w łatwy sposób pozwala na integrację z istniejącymi aplikacjami po stronie klienta. Implementacja systemu ERP zapewniła firmie Blachotrapez pełną kontrolę procesu rejestracji zamówień sprzedaży spływających z blisko 100 punktów zlokalizowanych na terenie całej Polski, redukcję czasu wprowadzania zamówienia, ścisły nadzór planowanego oraz faktycznego zużycia surowca.

Koniec z papierowymi dokumentami

Przedsiębiorstwo o skali Blachotrapezu każdego dnia generuje wysokie wolumeny różnego rodzaju dokumentów: faktury, dokumenty sprzedażowe, zamówienia, umowy. Każdy z tych dokumentów przechodzi przez wiele etapów dekretacji i akceptacji, co powoduje zatory w procesie i w konsekwencji możliwe są opóźnienia na różnych polach działania przedsiębiorstwa. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Blachotrapez podjął decyzję o wdrożeniu Comarch DMS – rozwiązania pozwalającego na czytelny i uporządkowany obieg dokumentów. Dodatkowo system ten został zintegrowany z narzędziem do optycznego rozpoznawania tekstu (Comarch OCR). Tak kompleksowe rozwiązanie pozwoliło na znaczące skrócenie czasu związanego z procesowaniem dokumentów począwszy od wprowadzania danych, poprzez ich akceptację, kończąc na archiwizacji.

Dokumenty, które są spływają do firmy zarówno w formie papierowej, jak i za pośrednictwem e-maili są wprowadzane do obiegu przy użyciu technologii OCR i przesyłane do systemu Comarch DMS. Od tego momentu wszystkie prace związane z dokumentacją odbywają się już elektronicznie. Program umożliwia na tworzenie ścieżek obiegu oraz dekretowanie dokumentów właściwym pracownikom, o czym użytkownicy zostają powiadomieni w aplikacji. Przeprocesowane dokumenty przechowywane są w elektronicznym archiwum, które jest wyposażone w intuicyjną wyszukiwarkę pozwalającą na odnalezienie dokumentu po numerze, danych kontrahenta czy też dacie. Elektroniczny obieg dokumentów zintegrowany jest z Comarch ERP XL.

Bezpieczeństwo danych przede wszystkim

Blachotrapez to firma o dużej świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa. Kadra menedżerska zdaje sobie sprawę, że każda awaria systemu komputerowego firmy, może uniemożliwić realizację zamierzonych celów przedsiębiorstwa. Dlatego zarząd Blachotrapez podjął decyzję, aby obsługę firmy w zakresie hardware-u IT powierzyć producentowi systemu czyli firmie Comarch. Dzięki temu odpowiedzialność i obsługa działania jest po stronie dostawcy oprogramowania. Pozwala to na koncentrację na profilu działania firmy, bez konieczności zajmowania się obsługą infrastruktury IT.

Jest to wygodne rozwiązanie, a samo przeniesienie baz na serwery Comarch odbyło się sprawnie, szybko i bez problemów. Współpraca przebiega dobrze, również w weekendy, kiedy potrzebne jest wykonanie danej akcji po stronie Comarch – mówi Anna Niklewicz.


Źródło: www.comarch.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top