loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Spółka Simple wraz z końcem lutego podpisała dwie umowy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kontrakty dotyczą m.in. dostarczenia systemu wspomagającego zarządzanie budżetem wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów finansowo-księgowych Uczelni oraz rozbudowy systemu finansowo-księgowego poprzez budowę i wdrożenie systemu zarządzania majątkiem. Umowy o łącznej wartości 3 370 200,00 zł brutto zostaną zrealizowane do końca lutego 2022 r.


 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Główną korzyścią płynącą z rozbudowy systemu finansowo-księgowego Uczelni będzie powiązanie kilku obszarów związanych z zarządzaniem składnikami majątku Uczelni. Wprowadzany system ma skonsolidować używane obecnie narzędzia informatyczne, służące do obsługi i realizacji procesów związanych ze składnikami majątku, jakimi dysponuje i zarządza Uczelnia. SGGW jest jedną z największych w Polsce Uczelni pod względem wartości majątku, dlatego też sprawne nim zarządzanie – wspomagane systemem informatycznym – pozwoli na ograniczenie kosztów jego utrzymania oraz zwiększenie optymalizacji wykorzystania poszczególnych składników majątku – mówi Wojciech Motelski, Zastępca Kanclerza – Dyrektor Ekonomiczny SGGW.


Poza zaimplementowaniem systemów oferowanych przez Simple, spółka będzie odpowiedzialna także m.in. za przeprowadzenie i opracowanie analizy przedwdrożeniowej, uruchomienie środowiska testowego, przeprowadzenie szkoleń, świadczenie usług asysty technicznej itd.

Wdrażany system zarządzania budżetem wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów finansowo – księgowych podniesie efektywność zarządzanie finansami Uczelni, poprzez dostarczenie szybkiej informacji o sytuacji finansowej uczelni w różnych obszarach jej działalności w każdym momencie. Będzie to narzędzie informatyczne do modelowania procesów kontroli budżetowej i raportowania finansowego według potrzeb. Posłużyć ma ono do efektywnego gospodarowania środkami finansowymi w zakresie planowania i realizacji budżetu Uczelni oraz budżetów cząstkowych. Elektronizacja obiegu dokumentów finansowo księgowych w bezpośrednim połączeniu z systemem finansowo - księgowym uczelni usprawni znacząco proces obiegu dokumentów oraz pełniejszą ich digitalizację – dodaje Wojciech Motelski.


Umowa z SGGW została zawarta przez Simple SA w ramach procedury przetargowej. Kontrakt będzie realizowany w ramach projektu „Sukces z natury – kompleksowy program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie”.

Zawarcie niniejszego kontraktu z SGGW w Warszawie jest dla Simple ogromnym wyróżnieniem. Cieszymy się, że nasze systemy są nieustannie doceniane i wdrażane w Uczelniach, wśród których Szkoła Główna Gospodarstwie Wiejskiego znajduje się na kluczowej pozycji. Nieprzerwany rozwój oprogramowania Simple i dostosowywanie go do najbardziej wygórowanych oczekiwań przekłada się na poszerzanie grona klientów oraz kontynuację współpracy z dotychczasowymi użytkownikami rozwiązań Simple. Jesteśmy przekonani, że nasze narzędzie znacząco wpłynie na optymalizację wykonywanych w SGGW prac oraz informatyzację Uczelni – komentuje Monika Firlej, Dyrektor Handlowy Simple SA.


Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top