loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
IFS: POLECAMY
POLECAMY
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Bo do tanga trzeba dwojga: CRM i ERP. Z tej integracji płyną same korzyści

DSR

ERP i CRM to dwa najpopularniejsze systemy informatyczne eksploatowane przez polskie firmy. Zdarza się, że przedsiębiorstwa korzystają z obu rozwiązań nie integrując ich ze sobą. Zdaniem ekspertów, takie podejście ograbia je z licznych korzyści. Na połączeniu oprogramowania najbardziej skorzystają producenci z sektora spożywczego. Braną ta charakteryzuje się niewielkimi marżami, więc zwiększanie udziału w rynku przez obniżanie cen nie wchodzi w grę. W takiej sytuacją firmy muszą włożyć sporo energii w utrzymanie intratnych relacji biznesowych, a fuzja systemów ERP i CRM może okazać się dla nich zbawienna.

CZYTAJ WIĘCEJ
enova365 2016Zdalnie, natychmiastowo, kompleksowo i elastycznie. W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, oprogramowanie ERP powinno podążać za trendami technologicznymi. Mobilność, modułowość i otwartość na integracje – to główne z nich.

 REKLAMA 
 ifs 380 380 styczen 2019 
 
Według ostatniej aktualizacji raportu Eurostatu*, systemy ERP stają się coraz powszechniejsze w Polsce. Już blisko jedna trzecia podmiotów korzysta z oprogramowania do zarządzania zasobami organizacji. Jeszcze dziewięć lat temu posiadanie systemu dla biznesu deklarowało jedno na dziesięć przedsiębiorstw.

Warto jednak pamiętać, że wymieniony wzrost wynika nie tylko z rosnącej potrzeby cyfryzacji firm, ale też z przeobrażeń jakie dokonały się w obrębie technologii dla biznesu. Dzięki temu coraz więcej organizacji decyduje się na wdrożenie oprogramowania ERP. Jakie trendy będą kluczowe w najbliższych latach z perspektywy Użytkowników systemu?

Jeszcze szybsze przetwarzanie informacji

Podejmowanie strategicznych decyzji, szczególnie w świecie dużej niepewności inwestycyjnej, obarczone jest ryzykiem. Można je skutecznie minimalizować dzięki analizom i raportom, przygotowywanym w oparciu o sprawdzone, rzetelne dane biznesowe.

Dostęp do takiej wiedzy jest jedną z głównych zalet współczesnego oprogramowania ERP. System bazuje na przekazywaniu uporządkowanych danych w obrębie poszczególnych działów, zwiększając szybkość działania i skracając czas reakcji na zmiany w otoczeniu firmy. Lepszy przepływ informacji pozwala skutecznie redukować ryzyko, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Jednym z głównych trendów w rozwoju oprogramowania ERP będzie bez wątpienia natychmiastowe przetwarzanie dużych ilości nieuporządkowanych danych – tak, by zapewnić stały dostęp do zaktualizowanych informacji. System enova365 posiada dedykowane rozwiązanie Business Intelligence, które pozwala na bieżącą analizę raportów w tzw. Panelach BI, czyli widoku wybranych przez Użytkownika wykresów i wskaźników.

Firma podłączona do sieci i IoT

Współcześnie wiele firm wykorzystuje w swoich działaniach dodatkowe narzędzia online. Trudno wyobrazić sobie np. firmę handlową, która nie ma dostępu do bankowości elektronicznej lub platform sprzedaży B2C (ang. business to customer).

Jednocześnie w sektorze produkcyjnym coraz większe znaczenie mają urządzenia, podłączone do Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things). Są to programowalne, nowoczesne maszyny z dostępem do sieci, zdolne do gromadzenia wielu parametrów i przesyłania ich dalej.

By sprostać wymaganiom współczesnego Użytkownika online, system ERP powinien pozwalać na swobodną wymianę danych z zewnętrznym oprogramowaniem. Elastyczny system, zdolny do integracji pozwala na synergię działania i znacząco zwiększa możliwości jego Użytkownika. Oprogramowanie enova365 zawiera moduły, odpowiadające za komunikację z zewnętrznymi usługami (kurierskimi, bankowości online czy platformami e-commerce). Co istotne, Użytkownik nie musi logować się np. do webserwisu banku, by np. sprawdzić stan rachunku firmowego.

Redukcja kosztów, poszerzenie zakresu dostępnych funkcjonalności, większa elastyczność – to podstawowe zalety oprogramowania, które umożliwia integrację z innymi narzędziami. Jednocześnie takie rozwiązanie sprawi, że raporty przygotowywane w systemie będą kompletne o dane z zewnętrznych źródeł.

Przeprowadzka do chmury

By sprostać wyzwaniom, związanym z usieciowieniem narzędzi i by móc zapewnić bezpieczeństwo nieustannie zwiększającej się ilości danych biznesowych, producenci oprogramowania ERP udostępniają system w chmurze, czyli na zewnętrznych serwerach – jak wersja multi enova365, która dostępna jest w chmurze Microsoft Azure.

Pozwala to na przeniesienie organizacji do sieci i korzystanie z systemu ERP z dowolnego miejsca na świecie. Dzięki logowaniu za pomocą przeglądarki internetowej, możliwa jest praca w modelu BYOD (ang. bring your own device), czyli na prywatnych urządzeniach pracowników, także tych mobilnych. Co ważne, mają oni dostęp do jednej bazy danych, niezależnie od miejsca z którego pracują.

To wszystko, w połączeniu z redukcją kosztów (szczególnie na etapie wdrożenia) sprawia, że oprogramowaniem ERP w chmurze będą zainteresowane nie tylko globalne korporacje, ale też przedsiębiorstwa z segmentu MŚP.

Elastyczność wdrożenia

Kolejnym elementem rozwoju systemów ERP, który w znaczący sposób przekłada się na jego popularyzację jest zindywidualizowany proces wdrożenia w firmie.

Systemy ERP powinny oferować rozwiązania, odpowiadające na potrzeby Użytkowników. Dotyczy to nie tylko dopasowania funkcjonalności do branży, w której działa Klient, ale jego indywidualnych preferencji. W ten sposób oprogramowanie ERP dostosowuje się do charakterystyki organizacji, a nie odwrotnie.

Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki modułowej budowie systemu, jak w przypadku systemu enova365. Dzięki temu Użytkownik może wybierać spośród wszystkich funkcjonalności oprogramowania, tworząc swój własny, unikatowy zestaw, dopasowany do swoich potrzeb.

W świecie, w którym firmy stają się coraz bardziej mobilne, oprogramowanie dla biznesu powinno udostępniać szereg funkcjonalności, odpowiadających na nowe potrzeby organizacji. Te potrzebują szybszego przetwarzania danych, większej elastyczności, dostępu do systemu z dowolnego miejsca i szerokich możliwości integracji z zewnętrznymi platformami.

Źródło: www.enova.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top