loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

ifsFirma IFS poinformowała, że firma Endeavor Energy Resources L.P. z siedzibą w Midland w Teksasie zakupiła system IFS Applications™, który będzie służyć jako nowy system ERP dla jej działu usług dotyczących eksploatacji złóż ropy naftowej.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Firma Endeavor Energy Resources L.P. (zwana dalej „Endeavor”) jest jednym z 10 największych koncernów naftowo-gazowych w Basenie Permskim w Teksasie. Jej dział usług energetycznych zapewnia stały dostęp i stabilne ceny w celu wspierania operacji Endeavor w zakresie poszukiwania i wydobycia węglowodorów.

Po rygorystycznym procesie selekcji firma Endeavor wybrała system IFS Applications w chmurze Microsoft Azure.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy produkcja węglowodorów przez Endeavor znacznie się zwiększyła i firma wybrała system IFS Applications w celu usprawnienia usług świadczonych w terenie, tak aby jej dział usług energetycznych mógł zapewniać większe korzyści bez zwiększania kosztów operacyjnych. Aby to osiągnąć, dział usług energetycznych musiał połączyć wszystkie swoje operacje biznesowe — takie jak usługi wiertnicze, serwis pojazdów, wydobycie, konstrukcja obiektów, prace w rurowanych otworach wiertniczych czy utrzymanie obiektów — w jednym systemie korporacyjnym, działającym w chmurze. Dział usług energetycznych potrzebował systemu obsługującego zarówno wewnętrzne zarządzanie zasobami, jak i usługi świadczone w terenie dla klientów zewnętrznych, ponieważ świadczy on usługi zarówno dla działów firmy Endeavor zajmujących się poszukiwaniem i wydobyciem węglowodorów, jak i dla klientów zewnętrznych.

Wybraliśmy system IFS Applications, ponieważ za jego pomocą możemy zarządzać całym naszym łańcuchem wartości, od tworzenia zgłoszeń serwisowych i zleceń pracy na urządzeniu mobilnym używanym przez technika, aż do księgi głównej” — powiedział Kevin Northcutt, dyrektor ds. operacji w dziale usług energetycznych w firmie Endeavor. „Wbudowania funkcja wystawiania zgłoszeń serwisowych automatycznie aktualizuje stan zapasów i śledzi status zlecenia, dzięki czemu możemy zapewniać naszym wewnętrznym i zewnętrznym klientom większe korzyści bez zwiększania kosztów czy liczby personelu. Ponadto firma IFS zaoferowała nam jasną i niezawodną drogę do pomyślnego wdrożenia.Firmy takie jak Endeavor potrzebują automatyzacji procesów biznesowych, aby wyeliminować wewnętrzne ograniczenia dotyczące kosztów i rozwoju. IFS ma wyjątkowe warunki do tego, aby obsługiwać klientów takich jak Endeavor, którzy mają szerokie potrzeby w zakresie zarządzania usługami, obejmujące pracę dla klientów zewnętrznych, ujmowane w księdze głównej, oraz pracę na ich własnych zasobach, wymagające aktualizacji ewidencji aktywów. Ze względu na fuzje i konsolidację branży coraz więcej firm będzie mieć takie skomplikowane potrzeby dotyczące zarządzania usługami, a IFS może im pomóc w ich zaspokojeniu - powiedziała Cindy Jaudon, prezes IFS na region obu AmerykKlienci IFS w sektorze ropy i gazu to m.in. Interwell, Rever Offshore, Technip, Maersk Drilling, Maersk Supply Service, Odfjell Drilling, Babcock Marine, Heerema Fabrication Group, Archer, APPLY, MIR VALVE, Rosenberg WorleyParsons, BW Offshore, Semco Maritime, VARD, PGS, ShawCor, Icon Engineering, Mermaid Marine i Trans-Northern Pipelines Inc.

Źródło: IFS

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top