loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

oracle 120Oracle przedstawił nowe aktualizacje rozszerzające funkcje sztucznej inteligencji w rozwiązaniach Oracle Enterprise Resource Planning (ERP) Cloud i Enterprise Performance Management (EPM) Cloud. Dzięki nim firma umacnia się na pozycji lidera rynku chmurowych rozwiązań klasy ERP. Najnowsze innowacje w dziedzinie automatycznego uczenia umożliwiają szybkie analizowanie danych i dostarczanie informacji, na podstawie których dyrektorzy finansowi mogą wdrażać nowe modele biznesowe, wykorzystywać nowe możliwości rynkowe oraz zwiększać rentowność przedsiębiorstw.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Już ponad 5,5 tys. przedsiębiorstw z 85 krajów i 23 sektorów gospodarki wybrało rozwiązanie Oracle ERP Cloud jako podstawę do stworzenia kompleksowej, innowacyjnej i bezpiecznej platformy finansowej. Obecnie z rozwiązania Oracle ERP Cloud aktywnie korzysta ponad 3 tys. odbiorców, przy czym w samym tylko ubiegłym roku z konkurencyjnych systemów ERP zrezygnowali na rzecz rozwiązania Oracle klienci tacy jak Bank of America, L.A. Lakers, Office Depot, Caesars Entertainment, Cleveland Clinic oraz Mount Sinai Health System.
Oracle dysponuje wyjątkowymi atutami, dzięki którym klienci mogą integrować dane i procesy w całym przedsiębiorstwie w celu uzyskania lepszych rezultatów biznesowych” — powiedział Rondy Ng, wiceprezes Oracle i szef działu aplikacji. „Skupiamy się na wdrażaniu innowacji mających natychmiastowy wpływ na działalność przedsiębiorstw, co daje naszym klientom znaczną przewagę nad konkurencją.
Dzięki rozwiązaniu Oracle ERP Cloud firmy dowolnej wielkości mogą szybko i łatwo korzystać z najnowszych innowacji w dziedzinie sztucznej inteligencji, asystentów cyfrowych, przetwarzania języka naturalnego, łańcucha bloków (blockchain) oraz Internetu Rzeczy w celu zwiększania wydajności pracy, obniżania kosztów i usprawniania mechanizmów kontroli. Poniżej przedstawiono niektóre z tych innowacji:
  • Inteligentna automatyzacja procesów. Ścisła integracja inteligentnych, opartych na regułach mechanizmów przetwarzania we wszystkich aplikacjach chmurowych Oracle pozwala zautomatyzować pracochłonne czynności. Dzięki temu firmy mogą skierować pracowników do wykonywania bardziej strategicznych i dających większą satysfakcję zadań.
  • Asystent rozliczania wydatków. Nowy asystent w postaci chatbota pozwala usprawnić mechanizmy kontroli i zwiększyć zgodność z wymogami audytowymi poprzez bardziej efektywne i dokładniejsze przetwarzanie wydatków, a także upraszcza sposób, w jaki użytkownicy przedkładają rozliczenia.
  • Inteligentne płatności. Nowe funkcje sztucznej inteligencji umożliwiają przedsiębiorstwom obniżanie kosztów i budowanie silniejszych relacji z najważniejszymi dostawcami poprzez korzystanie z aktualizowanych na bieżąco profili dostawców i danych na temat ryzyka, które pozwalają tworzyć oferty specyficzne dla poszczególnych dostawców w zamian za przedterminowe regulowanie zobowiązań.
  • Rekomendacje dotyczące dostawców. Funkcje inteligentnej, wieloaspektowej klasyfikacji i oceny dostawców pozwalają zoptymalizować proces „od zamówienia do zapłaty” (procure-to-pay). Połączenie danych na temat dostawców, zamówień zakupu, faktur, zobowiązań itd. przechowywanych w aplikacjach ERP z danymi ze źródeł zewnętrznych umożliwia przedsiębiorstwom uzyskanie lepszego wglądu w ekosystem dostawców.
  • Inteligentne zarządzanie wydajnością. Wbudowane mechanizmy sztucznej inteligencji dostępne w rozwiązaniu Oracle Enterprise Performance Management Cloud pozwalają odkryć trudne do zauważenia wzorce danych. Dzięki temu firma może uzyskać we właściwym czasie użyteczne, kontekstowe informacje analityczne umożliwiające podejmowanie lepszych i przynoszących większe korzyści decyzji finansowych i operacyjnych.
  • Zaawansowane mechanizmy kontroli dostępu. Mechanizmy te wykorzystują wbudowane funkcje sztucznej inteligencji do ciągłego sprawdzania wszystkich użytkowników, ról i uprawnień pod kątem zgodności z biblioteką aktywnych reguł bezpieczeństwa. Obejmują one ponad 100 najlepszych procedur (konfigurowalnych reguł) dotyczących księgi głównej, zobowiązań, należności i środków trwałych, które pomagają chronić dane biznesowe przed zagrożeniami wewnętrznymi, oszustwami, nadużyciami i błędami człowieka.
Rozwiązanie Oracle ERP Cloud pozwala przedsiębiorstwom zautomatyzować podstawowe procesy biznesowe, zintegrować różnorodne systemy oraz usprawnić procesy finansowe i uprościć wymagania techniczne. Dzięki temu klienci mogą szybko dostosowywać swoją działalność do zmieniających się wymagań biznesowych oraz uzyskiwać przewagę nad konkurencją poprzez zwiększanie wydajności pracy, obniżanie kosztów, tworzenie jednego źródła wiarygodnych informacji i kompleksowe wprowadzanie innowacji w biznesie.

Autor: Patryk Jaworski, ERP-VIEW.PL

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top