loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Kolejne moduły mySAP w PEKAES Multi Spedytor

Firma SAP poinformowała o rozpoczęciu wdrażania kolejnych funkcjonalności systemu mySAP Business Suite w PEKAES Multi-Spedytor sp. z o.o. Półroczny okres użytkowania funkcjonalności finansowych systemu po udanym zakończeniu wdrożenia z końcem ubiegłego roku pozwolił firmie na podsumowanie dotychczasowych korzyści i przejście do kolejnych etapów. Wdrożone funkcjonalności finansowe pozwoliły na integrację i automatyzację większości operacji finansowo – księgowych w ramach centralnej funkcji finansów centrali i ośmiu głównych oddziałów spedytora, a także pozostałych placówek przedsiębiorstwa.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Dzięki wykorzystaniu funkcjonalności oferowanych przez mySAP Business Suite firma - należąca do Grupy Kapitałowej PEKAES będącej spółką giełdową - może teraz w pełni zautomatyzować działania związane z raportowaniem skonsolidowanym i własnym. Rozwiązanie pozwala także na szybkie wprowadzanie korekt w ramach międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz na automatyzację większość operacji związanych z podatkiem VAT. System SAP został od razu zintegrowany z nowo wdrażanym systemem operacyjnym DCSi Logistic oraz z pozostałymi systemami działającymi w PEKAES Multi Spedytor. 

Implementacja nowego rozwiązania w PEKAES Multi Spedytor od początku miała być powiązana ze zmianą filozofii działania przedsiębiorstwa. Do realizacji projektu wybrano firmę IBM łączącą doskonałą znajomość rozwiązań SAP z doświadczeniem w zakresie konsultingu. IBM rozpoczął przygotowanie koncepcji wdrożenia od stworzenia analizy benchmarkingowej, która umożliwiła zastosowanie najlepszych wzorców podczas opracowania procesów centralizacji funkcji finansów.  „Kompleksowość tego wdrożenia - począwszy od doradztwa strategicznego i optymalizacji procesów biznesowych poprzez implementację systemu wspomagającego zarządzanie, aż po dostarczenie platformy technologicznej - dała nam możliwość pokazania IBM jako strategicznego partnera w biznesie” - powiedział Krzysztof Łuczak, kierujący projektem ze strony IBM Business Consulting Services.

Potrzeba zaimplementowania systemu wspomagającego zarządzanie w PEKAES Multi Spedytor zaistniała, gdy okazało się, że dotychczasowe rozwiązanie pozostaje znacznym ograniczeniem dla dalszego rozwoju firmy. „Po podjęciu decyzji  o wdrożeniu nowoczesnego systemu, który wesprze nasze procesy biznesowe i zapewni dalsze możliwości rozwoju - sam wybór SAP-a był już dość oczywisty. Znaliśmy możliwości tego rozwiązania i wiedzieliśmy, że sprosta naszym wymaganiom. Ponadto wielu z naszych klientów wykorzystuje systemy firmy SAP” - powiedziała Ewa Kozak - Członek zarządu ds. ekonomiczno finansowych PEKAES Multi Spedytor.

Przed zespołem wdrożeniowym stanęło wyjątkowo trudne zadanie nie tylko ze względu na krótki czas przewidziany na implementację nowego rozwiązania, ale także ze względu na fakt, że główne działania przypadły na koniec roku finansowego. Dodatkowym utrudnieniem stały się także prowadzone równolegle prace nad implementacją systemu operacyjnego DCSi Logistic oraz konieczność integracji obu rozwiązań.
„Praktycznie zaraz po uruchomieniu systemu mogliśmy zaobserwować pierwsze korzyści z implementacji. Rozwiązanie SAP-a zastąpiło 9 oddzielnych systemów finansowo – księgowych zapewniając nam natychmiastowy dostęp do pełnych informacji z wszystkich oddziałów oraz możliwość ciągłej kontroli procesów finansowych w poszczególnych placówkach. Półroczny okres użytkowania systemu potwierdził słuszność przyjętych na etapie projektowania rozwiązań.” - powiedziała Ewa Kozak - Członek zarządu ds. ekonomiczno finansowych PEKAES Multi Spedytor.

W chwili obecnej PEKAES Multi Spedytor posiadający licencje dla 96 użytkowników rozwiązania SAP wdraża kolejne funkcjonalności  mySAP Business Suite –  rozpoczęła się implementacja rozwiązań Business Inteligence na bazie hurtowni danych, która zakończy się jeszcze w bieżącym roku. W późniejszym terminie planowane jest wdrożenie systemu mySAP Customer Relationship Management czyli rozwiązania do zarządzania relacjami z klientem.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top