loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

7milowy wdraża system ERP w Decora

7milowy sp. z o.o. wdraża system ERP - firmy  SAP w spółce giełdowej Decora SA. Wdrożenie obejmuje 9 firm grupy: 3 w Polsce oraz spółki w Czechach, Rosji, Chorwacji i Rumunii, a także na Litwie i Węgrzech.


Decora S.A. jest wiodącym na polskim rynku producentem artykułów dekoracji i wykończenia wnętrz. Kompleksowe wdrożenie systemu SAP obejmuje wszystkie kluczowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa, tj. finanse i kontroling, gospodarkę materiałową, planowanie produkcji, sprzedaż i dystrybucję, a także zarządzanie kadrami. Decora wdraża ponadto funkcjonalność hurtowni danych (BW) oraz zarządzanie magazynem wysokiego składowania (WM).


Waldemar Osuch, Prezes Zarządu Decora S.A. powiedział: Decora na przestrzeni ostatnich kilku lat rozwinęła się bardzo dynamicznie zdobywając nowe rynki w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Potrzebowaliśmy dobrego narzędzia do integracji i usprawnienia procesów związanych
z zarządzaniem logistyką i produkcją we wszystkich oddziałach firmy.

Zarząd Decora przeprowadził dogłębną analizę potrzeb przedsiębiorstwa, która posłużyła do zdefiniowania celów biznesowych projektu oraz opracowania koncepcji wdrożenia. Zaliczono do nich m.in.: poprawę i optymalizację procesów biznesowych we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów, obniżenie poziomu zapasów i kosztów magazynowych, zapewnienie możliwości elastycznego reagowania na zmiany potrzeb rynku oraz zapewnienie możliwości kompleksowej i szczegółowej analizy danych.

W każdym obszarze przedsiębiorstwa, do przyjętych celów zdefiniowane zostały grupy mierników realizacji założonych planów. Miarą osiągnięcia sukcesu wdrożenia będzie umożliwienie pracownikom, w trakcie codziennej pracy, osiągania założonych celów biznesowych z wykorzystaniem systemu SAP.


Wdrożenie SAP w spółkach Decora S.A. prowadzone jest z wykorzystaniem metodyki wypracowanej przez firmę 7milowy, uwzględniającej doświadczenia z wcześniejszych wdrożeń. W ramach rozwiązania klient otrzymuje narzędzia organizacyjne i informatyczne wspomagające proces wdrożeniowy, jak również wiedzę biznesową opartą na tzw. „best practices”, która stanowi kwintesencję poprawnych zachowań i sprawdzonych działań w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.


Bartłomiej Kosik, Kierownik Działu IT Decora, prowadzący proces wyboru rozwiązania powiedział: Podczas oceny systemów ERP dostępnych na polskim rynku skupialiśmy się na tych, które najpełniej zaspokoją nasze potrzeby. Dodatkowo  interesowały nas te rozwiązania, których nie trzeba tworzyć od podstaw. Z uwagi na szeroki zakres projektu, zarówno pod względem funkcjonalnym, jak i liczby objętych podmiotów, zależy nam na sprawnym, szybkim, a przede wszystkim bezpiecznym wdrożeniu. 7milowy daje do systemu SAP wartość w postaci przemyślanej metodyki wdrożenia. Dla nas stanowiło to dodatkową gwarancję powodzenia projektu.

Obecnie, wdrożenie jest na etapie konfiguracji niezbędnych funkcji nowego oprogramowania. Start systemu w Polsce planowany jest na maj br., natomiast w spółkach zagranicznych system będzie startował sekwencyjnie od września 2007 do stycznia 2008.


Źródło: www.7milowy.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top