loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

7milowy zakończył międzynarodowe wdrożenia systemu ERP

Firmy grupy SCANINTER, specjalizującej się w produkcji urządzeń transportu pionowego dla budownictwa i przemysłu, wdrożyły system ERP firmy SAP w oddziałach w Polsce, Niemczech i Finlandii. Wdrożenia, przeprowadzone metodą SPRINT, zrealizowała poznańska spółka 7milowy. Po raz pierwszy polskie rozwiązanie tego typu zostało wykorzystane w projekcie międzynarodowym.

Grupa SCANINTER zdecydowała się na wdrożenie SAP w 3 spółkach, w oparciu o oferowaną przez 7milowego metodykę wdrożenia SPRINT, zawierającą nsprawdzone praktyki biznesowe i pozwalającą na redukcję kosztów wdrożenia.

Wybraliśmy SPRINT z uwagi na niższe koszty w porównaniu z wdrożeniem klasycznym, ze świadomością, że w przyszłości będziemy mogli inwestować w rozwój systemu o nowe funkcje – mówi Albert Smektalski, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Scanclimbera. – Dodatkową decyzją zarządu było prowadzenie prac wdrożeniowych etapowo. Nie chcieliśmy wdrażać zbyt szerokiej funkcjonalności od razu, ale dojść do niej stopniowo na bazie własnych doświadczeń z pracy w systemie.

Projekt był realizowany z udziałem konsultantów 7milowego i BCC. Większość prac i konsultacji odbywała się w języku angielskim. Zespoły wdrożeniowe składały się z polskich i fińskich ekspertów, ponieważ firmie zależało na wprowadzeniu jednolitych standardów zarządczych w całej grupie.

Chodziło nam o integrację środowiska kontrolingowego – wyjaśnia Albert Smektalski. – Zależało nam, aby informacje były ogólnodostępne, w tym samym formacie i w tej samej konfiguracji raportowej.

Prowadzenie projektu wdrożenia systemu SPRINT w środowisku międzynarodowym, to również niemałe wyzwanie od strony zarządzania projektem. W trakcie wdrożenia pojawiło się wiele dodatkowych zadań i spraw otwartych, dotyczących kwestii lokalizacyjnych, np. potrzeba konfiguracji ustawień systemowych w obszarze finansów wynikająca z wymogów prawno-ekonomicznych w krajach objętych wdrożeniem. W wielu obszarach systemu konieczne było wykonanie dodatkowych, zwykle niewystępujących w klasycznym wdrożeniu SPRINT prac. Jednak dzięki zaangażowaniu zespołów projektowych wspieranych przez doświadczonych konsultantów modułowych ostatecznie wszystkie, również te niestandardowe działania projektowe zostały zakończone sukcesem.

Do pierwszych dobrodziejstw z posiadania systemu przedstawiciele Scanclimbera zaliczyli integrację i unifikację procesów zachodzących w grupie: mniej pracy papierkowej, wszystko jest w jednym środowisku, co daje możliwość szybszego i sprawniejszego przetwarzania oraz konsolidowania informacji. Jako inną korzyść z systemu Wiceprezes Scanclimbera wymienia oszczędności w obszarze gospodarki materiałowej. Pomimo wzrostu przychodów firmy o 100% w ciągu ostatnich 2 lat, udało się Scanclimberowi utrzymać na niskim poziomie zapas na magazynie. Znacząco zostały zredukowane materiały nierotujace, niechodliwe.

Podsumowując przebieg projektu Albert Smektalski powiedział: ­ Z tego co wiem, to był pierwszy projekt 7milowego prowadzony na skalę międzynarodową. Nieczęsto zdarza się, by polskie rozwiązanie było podstawą do działania firm koncernu w innych krajach. Biorąc pod uwagę specyfikę naszej firmy, stopień złożoności naszych produktów, oraz aspekty międzynarodowe projektu, myślę jest wiele powodów do zadowolenia.

W ciągu niecałego roku od rozpoczęcia wdrożenia, użytkownicy z Polski, Finlandii i Niemiec zaczęli korzystać z SAP w szerokim zakresie funkcjonalnym (ramka).
Źródło: www.7milowy.pl

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top