loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Konwent stawia na system ERP firmy Macrologic

Częstochowski Oddział firmy Macrologic podpisał z firmą Kowent Sp. z o.o. umowę sprzedaży i wdrożenia systemu ERP Xpertis, które wspomoże prace w obszarach logistyki i produkcji. Powstała jesienią ubiegłego roku firma Kowent specjalizuje się w produkcji urządzeń i instalacji odpylających i wentylacyjnych.


Dzięki wdrożeniu nowoczesnego oprogramowania, zarząd firmy planuje zrealizować podstawowe cele biznesowe, do których należy zaliczyć: zmniejszenie bezpośrednich kosztów produkcji, zmniejszenie kosztów związanych z magazynowaniem surowców i materiałów pomocniczych oraz zwiększenie przychodów spółki z wykonywanych usług i produkcji wyrobów gotowych.

 Wdrożenie rozwiązania Xpertis usprawni bieżącą kontrolę nad przebiegiem procesów produkcyjnych i ich zgodności z ustalonymi normami. Osoby decyzyjne uzyskają bowiem możliwość monitorowania tych procesów, co pozwoli na odpowiednio szybką reakcję w przypadku nieoczekiwanego zwiększenia którejkolwiek z pozycji kosztowych. Osoby zarządzające produkcją mogą czuwać nad stanem zamówień surowców i materiałów na konkretne potrzeby produkcyjne. Dzięki bieżącej kontroli ich zużycia i optymalizacji stanów magazynowych, można będzie uwolnić środki pieniężne wcześniej zamrażane w zakupionych surowcach. Xpertis pozwoli także na usprawnienie planowania, harmonogramowania i kontroli realizacji zleceń produkcyjnych.

Poza podstawowymi celami wyznaczonymi przez zarząd spółki, nowy system umożliwi bieżącą rejestrację wszystkich zdarzeń gospodarczych związanych z produkcją, począwszy od zamówienia, poprzez wstępną analizę możliwości jego realizacji, zamówienie niezbędnych surowców i kontrolę ich wykorzystania, aż po rejestrację gotowych wyrobów i ich sprzedaż.

Analizy produkcyjne i logistyczne pozwolą osobom zarządzającym na szybkie zapoznanie się z zaawansowaniem procesu produkcyjnego w odniesieniu do poszczególnych zleceń oraz w zakresie poszczególnych kosztów rodzajowych. Dzięki modułowej budowie systemu informatycznego każdy z działów firmy będzie mógł dużo szybciej i sprawniej planować i wykorzystywać swoje zasoby. Stanie się to przy pełnej koordynacji, współdziałaniu i wsparciu logistycznym we wszystkich podstawowych sferach funkcjonowania przedsiębiorstwa (zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji).

Xpertis pomaga w pracy zarówno użytkownikom bezpośrednio związanym z planowaniem i rozliczaniem produkcji jak również osobom decyzyjnym dając aktualny, rzetelny obraz firmy.

Przewidywany termin zakończenia wdrożenia to 31 grudnia 2007r.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top