loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

itelligence wdraża system ERP w Grupie ALBA

itelligence zakończyło wdrożenie finansowych obszarów rozwiązania SAP ERP w ośmiu spółkach Grupy ALBA w Polsce. Jest to kolejny etap wielofazowego projektu wdrożeniowego w Grupie ALBA, będącej liderem na rynku usuwania odpadów i recyklingu. Obecnie itelligence kontynuuje wdrożenie części logistycznej. Celem projektu jest ujednolicenie procesów oraz raportowania w ramach Grupy ALBA.


Zakończony właśnie projekt obejmował wdrożenie obszarów finansów, środków trwałych, i controllingu w ośmiu spółkach Grupy. Jednocześnie itelligence jest w trakcie pilotażowego wdrożenia części logistycznej rozwiązania SAP w WPO ALBA - Wrocław. Wypracowane rozwiązanie zostanie przeniesione na zasadzie roll-outu do pozostałych spółek Grupy w Polsce. W wyniku tego etapu wdrożenia Grupa ALBA uzyska standaryzację procesów we wszystkich polskich spółkach.

Równocześnie z wdrożeniem SAP w obszarze finansów Grupa ALBA dokonała reorganizacji w obszarze księgowości, tworząc w Polsce, na wzór rozwiązania niemieckiego, centrum kompetencyjne w zakresie finansów i księgowości. Centrum to przejmuje funkcje księgowe od pozostałych spółek Grupy ALBA. Rezultatem utworzenia centrum jest ujednolicenie standardów księgowości i raportowania, bazujące na wspólnym planie kont, strukturze kontrolingowej i procedurach zamknięcia miesiąca.

ALBA jest naszym strategicznym klientem w branży usuwania odpadów oraz recyklingu. – mówi Marcin Solecki Kierownik Projektu po stronie itelligence Sp. z o.o. W trakcie naszej współpracy osiągnęliśmy bardzo wysoki poziom partnerstwa. Dzięki temu możemy sprawnie i skutecznie prowadzić tak wielopłaszczyznowy projekt międzynarodowy.

We współpracy z itelligence bardzo doceniamy wsparcie w prowadzeniu dużego i złożonego projektu w międzynarodowym środowisku. Niezwykle ważne są uzgodnienia pomiędzy spółkami w Polsce, Centrum Kompetencyjnym, centralą w Niemczech, jak i z ich dostawcą rozwiązania – itelligence AG. – mówi Bartłomiej Muszyński Prezes ALBA Polska Sp. z o.o. - Wdrażając system wspólnie z polskim oddziałem itelligence, oszczędzamy czas, który przeznaczalibyśmy na przekazywanie polskiemu dostawcy ustaleń naszej niemieckiej centrali i jej partnera wdrożeniowego.

Źródło: www.itelligence.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top