loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Grupa Fideltronik z systemem ERP Oracle

Oracle Polska informuje, że specjaliści Grupy Fideltronik z powodzeniem ukończyli wdrożenie zaawansowanego zestawu modułów systemu ERP Oracle E-Business Suite (EBS) oraz zdobyli kontrakt na instalację systemu Oracle w norweskiej spółce NOTE SA, składającej się z 11 firm działających w obszarze Skandynawii, Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka NOTE wraz z Fideltronik utworzyły w marcu 2008 roku nowy podmiot gospodarczy NOTEFideltronik Spółka Akcyjna.

Wdrożenie Oracle E-Business Suite w Grupie Fideltronik rozpoczęło się na początku 2005 roku. Od początku firma założyła, że projekt będzie prowadzony przez własnych informatyków oraz specjalistów merytorycznych przedsiębiorstwa. W trakcie wdrożenia zainstalowano rozbudowany zestaw modułów systemu Oracle: Finanse (Księga główna, Należności, Zobowiązania, Środki pieniężne), Logistyka (ASCP, Gospodarka magazynowa, Magazyn wysokiego składowania, Uzupełnienie zapasów), Zakupy, Zarządzanie zamówieniami, Produkcja (Dyskretna, Ciągła, Planowanie produkcji, Koszty, Zarządzanie jakością), Zarządzanie cyklem życia produktu oraz Raportowanie. Dodatkowo w czasie trwania projektu wdrożono system elektronicznej wymiany danych oparty na standardzie XML i przygotowany do wymiany danych w standardzie RosettaNet, a także procedury importowania danych, oraz system wspomagania pracy grupowej Oracle Collaboration Suite.

Rozważając możliwość instalacji nowoczesnego systemu ERP mieliśmy do wyboru kilka propozycji, oprócz Oracle także SAP, BPSC, IFS i QAD" - wspomina Zbigniew Fidelus, właściciel i Dyrektor Generalny firm Grupy Fideltronik. "Jednak przekonaliśmy się do aplikacji Oracle, ponieważ są one doskonale zintegrowane i pozwalają na objęcie systemem wszystkich aktywności firmy; ponadto są skalowalne i elastyczne, co pozwala zrealizować w systemie wiele różnych modeli tego samego procesu biznesowego. Ważna była także możliwość pracy poprzez Internet i niewielkie wymagania systemu dla sprzętu użytkowników końcowych

Doświadczenie zdobyte przez zespół specjalistów Fideltronik przy wdrożeniu we własnej firmie pozwoliło na wygranie konkursu na wdrożenie systemu Oracle EBS w firmie NOTE SA. Oprócz instalacji oprogramowania, w trakcie projektu zrealizowane będzie także modelowanie procesów biznesowych według idei Lean Manufacturing wraz z budowaniem kultury "produkcji odchudzonej" wśród personelu firmy NOTE. Wdrożenie będzie realizowane jako rozszerzenie instalacji wykonanej w firmie Fideltronik. Projekt podzielono na trzy etapy i zaplanowano na 3 lata. Instalacja będzie fizycznie zlokalizowana w siedzibie Fideltronik i udostępniona klientowi w modelu hostingu.

Wiedzę i doświadczenie zdobyte w trakcie wdrożenia systemu Oracle pragniemy wykorzystać do prowadzenia kolejnych wdrożeń Oracle EBS, a także świadczenia usług integracyjnych oraz usług związanych utrzymaniem systemu. Obecnie prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkoma klientami z Dalekiego Wschodu, którzy są zainteresowani naszą ofertą konsultingową - mówi Zbigniew Fidelus

Dzięki wdrożeniu nowoczesnego systemu Oracle w Grupie Fideltronik udało się osiągnąć kilka ważnych celów biznesowych, związanych z wdrażaniem w firmie filozofii Lean Manufacturing. Celem głównym było uporządkowanie procesów biznesowych i wyeliminowanie procesów nadmiarowych. Ponadto zrealizowano pomysł wykorzystania metody elektronicznej wymiany danych z dostawcami i klientami do minimalizacji ilości operacji w systemie. Doprowadzono do ograniczenia ilości pracy o 50% w każdym miejscu w którym wprowadzane są dane, udało się także zapewnić zakładany poziom bezpieczeństwa danych, gwarantowany przez relacyjną bazę Oracle.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top