loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Grupa Dalkia z systemem ERP firmy Oracle

 Oracle Polska informuje, że w Grupie Dalkia Polska zakończyło się wdrożenie pakietu ERP Oracle E-Business Suite (EBS); obecnie rozpoczęła się faza stabilizacyjna, która potrwa do końca czerwca 2008 roku. Wdrożenie jest prowadzone przez konsultantów Oracle Polska i jest częścią większego projektu o nazwie "Azymut", którego celem jest konsolidacja kluczowych aplikacji Grupy Dalkia, które pracują w różnych lokalizacjach firmy i obsługują najważniejsze procesy biznesowe.


Wdrożenie pakietu ERP Oracle E-Business Suite w ramach projektu "Azymut" objęło następujące moduły: Oracle Finanse - w tym Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności oraz Zarządzanie Środkami Pieniężnymi; Logistyka - w tym Zaopatrzenie, Gospodarka magazynowa; Projekty (inwestycyjne i remontowe). Docelowo z modułów obszaru finansowego będzie korzystało 130 osób ze wszystkich spółek Dalkia Polska, z modułów związanych z obsługą zakupów - ok. 400 użytkowników końcowych.

W ramach projektu "Azymut" wykonano ponad 60 interfejsów służących do połączenia między aplikacjami. Moduły Aplikacji Oracle zostały zintegrowane z następującymi systemami: KOM-MEDIA, System Bankowości Elektronicznej, GIS, TETA-Personel, Maximo, Argos i Optima. Wdrożenie aplikacji Oracle zostało skorelowane z wieloma zmianami procesów biznesowych firm Grupy Dalkia Polska objętych wdrożeniem: Dalkia Łódź, Dalkia Poznań, Dalkia Poznań ZEC, Dalkia Polska, Dalkia FM oraz Dalkia Services. Zmiany te dotyczyły szczególnie zasad przepływu dokumentów, obsługi operacji gospodarczych (centralizacja procesów finansowo – księgowych w ramach tzw. CUW – Centrum Usług Wspólnych) i raportowania. Ujednolicony został plan kont we wszystkich spółkach, a także stworzono platformę umożliwiającą późniejsze wdrożenie systemu elektronicznego przepływu dokumentów.

Zmiany te wpłyną pozytywnie na efektywność, oszczędność czasu i szybkość podejmowanych decyzji - mówi Elżbieta Pełech, Kierownik operacyjny obszaru Księgowości z firmy Dalkia Services. Co więcej, spójna baza danych, wspólna polityka rachunkowości oraz ułatwienia w rejestracji dokumentów ułatwią porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne jednostki oraz umożliwią szybki i wiarygodny dostęp do potrzebnych informacji dla menedżerów. Spodziewamy się uzyskania większej wydajności pracy, czytelności danych przekazywanych do analiz, integracji pracowników pracujących w jednym systemie oraz w efekcie lepszej obsługi naszych klientów

Dalkia spodziewa się uzyskać korzyści z wdrożenia Oracle E-Business Suite także w obszarze zakupów. Zmiany organizacyjne osiągnięte dzięki wdrożeniu odpowiednich modułów Oracle EBS obejmą procesy zakupów wyrobów, usług oraz paliw produkcyjnych, zarządzanie inwestycjami, fakturowanie oraz sprawozdawczość operacyjną.

Wszystkie te procesy zostaną uwspólnione i ujednolicone w ramach grupy, a dzięki efektowi skali, w jakiej będą się dokonywać, uzyskamy znaczne oszczędności rzeczowe i finansowe - powiedział Jan Ziobrowski, Kierownik operacyjny w obszarze Zakupów z firmy Dalkia Łódź. Wspólna baza danych referencyjnych - katalog wyrobów, dostawców i usług pozwoli na skuteczniejsze niż dotąd zarządzanie zasobami magazynowymi

Dalkia Polska - lider na rynku dostaw energii cieplnej - jest firmą o bardzo skomplikowanym biznesie, wykorzystującą wiele aplikacji do obsługi swej codziennej działalności. Przedmiotem wdrożenia były zarówno spółki produkujące energię cieplną, jej dystrybutorzy, jak również spółki świadczące usługi wsparcia na rzecz podmiotów wiodących. - komentuje Piotr Białek, Kierownik projektu z ramienia Oracle Polska. Z tych powodów, także projekt wdrożenia Oracle EBS był wyjątkowo złożony, wymagający budowy ujednoliconych rozwiązań w ramach Grupy Dalkia oraz stworzenia wielu interfejsów łączących nasze aplikacje z innymi systemami funkcjonującymi w Grupie. Dlatego też całe wdrożenie trwało znacznie dłużej niż zwykle - tym bardziej, że przy okazji projektu Oracle, Dalkia dokonała reengineeringu swoich procesów biznesowych w wielu kluczowych obszarach

Projekt rozpoczął się w październiku 2006 roku, uruchomienie produkcyjne części systemu ERP zakończyło się na początku 2008 roku, obecnie wdrożenie znajduje się w fazie stabilizacyjnej, podczas której będą weryfikowane wnioski dotyczące propozycji dalszych zmian i udoskonaleń zgłoszone podczas trwania projektu, a także będą identyfikowane nowe potrzeby i udoskonalenia systemu.

Źródło: www.oracle.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top