loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Zintegrowane zarządzanie Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu

KALASOFT podpisała umowę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu na dostawę, implementację i serwis systemu ERP dla uczelni wyższych – HMS Solution. Umowa jest konsekwencją przeprowadzonego w pierwszym kwartale tego roku, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez byłą Akademię Rolniczą w Poznaniu, na dostawę zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią.


Oprócz KALASOFT do przetargu stanęli również: SIMENS i ComArch. Oferta KALASOFT okazała się najkorzystniejszą dla zleceniodawcy.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podjął decyzję o zakupie zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie uczelnią z kilku ważnych powodów. Dotychczasowe oprogramowanie funkcjonujące w Uczelni, wytworzone zgodnie z wymaganiami funkcjonalnymi w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych, było dobrym, stabilnym, zintegrowanym rozwiązaniem sieciowym kilkanaście lat temu, jednak i tak nie obejmowało wszystkich obszarów działalności Uczelni. Posiadane systemy były wielokrotnie rozbudowywane i dostosowywane zarówno do zmieniających się przepisów prawnych, jak i rosnących potrzeb zarządzania uczelnią. Została zatem podjęta decyzja o wymianie oprogramowania na nowoczesny, w pełni zintegrowany system wspomagający całościowo zarządzanie uczelnią, odpowiednio do możliwości dzisiejszych, zaawansowanych technologii informatycznych.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu pokłada duże nadzieje związane z podpisaniem umowy na wdrożenie rozbudowanego funkcjonalnie systemu HMS Solution, którego producentem jest Kalasoft - firma z Poznania, o kilkunastoletnim doświadczeniu, specjalizująca się w systemach informatycznych dedykowanych dla uczelni wyższych. Uniwersytet oczekuje usprawnienia działalności wszystkich obszarów, począwszy od pełnej informatyzacji obsługi dydaktyki, poprzez obszar kadrowo–płacowy oraz inne ważne działy, a skończywszy na obsłudze finansowo–księgowej Uczelni - mówi mgr Elzbieta Parysek, Kierownik Ośrodka Informatyki Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania.

KALASOFT ma 2 lata na implementację kompletnego funkcjonalnie rozwiązania HMS Solution. Zakres wdrożenia obejmować będzie wszystkie obszary działalności Uniwersytetu Przyrodniczego – pierwszy etap wdrożenia rusza z początkiem czerwca br. W projekt po stronie dostawcy będzie zaangażowanych 8 pracowników. Jako pierwsze zinformatyzowane zostaną dziekanaty, pełna ich obsługa: m.in. ewidencjonowanie toku studiów, wprowadzanie ocen, protokoły, listy studenckie a także płatności za studia i wprowadzanie danych o przyznanych stypendiach.

Ten projekt ma dla Kalasoft przełomowe znaczenie. Będzie to pierwsze kompletne funkcjonalnie wdrożenie przeprowadzone w Poznaniu. Mamy nadzieję tym samym umocnić swoją pozycję na rynku wielkopolskim. Będzie to również wyraźny sygnał dla naszych obecnych i potencjalnych klientów w całej Polsce, jak poważne zmiany organizacyjne, mające bezpośredni wpływ na efektywność działania, firma przeprowadziła ostatnimi czasy. Warto podkreślić również fakt ciągłego, konsekwentnego wzrostu zatrudnienia na poziomie 20% rocznie - komentuje Grzegorz Kaliński, Prezes Kalasoft.

Źródło: www.kalasoft.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top