loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Solbet zaufał systemowi ERP firmy Macrologic

System ERP w Grupie Solbet zostanie wdrożony przez Macrologic. Instalacja oprogramowania Xpertis obejmie pięć zakładów produkcyjnych. System ma zwiększyć efektywność planowania produkcji i dać wsparcie siłom sprzedaży w całej Grupie. Wprowadzenie zintegrowanego zarządzania jest następstwem modernizacji linii produkcyjnych i zwiększeniem produkcji na rynek wewnętrzny i eksport. Grupa Solbet jest największym w Polsce producentem bloczków z betonu komórkowego.


W grupie Solbet funkcjonuje 5 zakładów produkcyjnych. Dzięki przeprowadzonej modernizacji Solbet zwiększył możliwości produkcyjne i podwyższył jakość produktów. Efektywności produkcji całej grupy wzrosłą o 37 proc. Obecnie Solbet może dostarczyć dziennie 5,5 tys. m3 bloczków z betonu komórkowego. Nowe produkty charakteryzują się bardzo wysoka tolerancją wymiarową i mają lepsze parametry termiczne niż tradycyjna cegła. Nowa technologia produkcji pozwala eliminować mostki termiczne i umożliwia inwestorom stawianie konstrukcji bez ocieplenia.

Po udanym przeprowadzeniu modernizacji linii produkcyjnych holding postanowił uwspólnić zarządzanie w oparciu o rozwiązanie informatyczne. Projekt zakłada zwiększenie wsparcia dla sił sprzedaży oraz prowadzenie elastycznej polityki cenowej w skali całej Grupy. Lepsze zarządzanie ma pozwolić na ugruntowanie wiodącej pozycji na rynku.

Obserwujemy rosnące zainteresowanie naszymi produktami ze strony klientów z segmentu budownictwa jednorodzinnego. Rośnie również eksport naszych produktów na rynki Rosji i Ukrainy. Wzrost produkcji stawia przez zarządem nowe wyzwania związane z podnoszeniem jakości informacji zarządczych. Na dostawcę nowych technologii wybraliśmy Macrologic, z którym dwa z pośród naszych zakładów miały okazję wcześniej współpracować. – mówi Łukasz Małecki z-ca. dyr. Generalnego Solbet

Wzrost produkcji i zatrudnienia do 1150 osób ujawnił w Grupie Solbet potrzeby ujednolicenia działania dla podmiotów powiązanych. Konieczność wspólnej sprawozdawczości skłoniły Grupę do wdrożenia i rozwiązania, które pozwala działać podmiotom samodzielnie, a jednocześnie umożliwia podmiotom powiązanym w prosty sposób korzystać z jednolitego, wspólnego narzędzia w celu usprawnienia pracy, prowadzenia wspólnej produkcji i sprzedaży wyrobów.

Do wdrożenia wybrano technologię Macrologic. Głównymi zadaniami stawianymi przed dostawcą są obniżenie kosztów magazynowych, zwiększenie dokładności planowania produkcji, obniżenie kosztów pracy, usprawnienie wymiany informacji w Grupie Kapitałowej.

Dzięki wdrożeniu ERP w Solbet ulegnie poprawie obsługa w procesów produkcji i logistyki wyrobów gotowych, obsługa sprzedaży, wydawania wyrobów gotowych oraz zmniejszone zostanie zużycie półproduktów. Dzięki zastosowaniu rozwiązania informatycznego wzrośnie efektywność procesu obiegu dokumentów dotyczący sprzedaży. Ponadto, dzięki aktualnej informacji o wielkości sprzedaży i produkcji, możliwa będzie korelacja, co wpłynie na lepsze planowanie zasobów.

Źródło:www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top