loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

20 spółek - jeden system ERP

7milowy, firma z Grupy BCC specjalizująca się we wdrożeniach systemów ERP SAP i Microsoft Dynamics AX, zrealizowała projekt implementacji systemu SAP ERP w Grupie Radiowej Time. Projekt wdrożeniowy objął jednocześnie 20 spółek z kilkudziesięcioma filiami rozproszonymi po całym kraju. Grupa Radiowa Time to spółki, które zajmują się prowadzeniem stacji radiowych oraz sprzedażą usług reklamowych związanych ze stacjami radiowymi należącymi do Grupy: Radio ESKA, ESKA Rock, VOX FM, Radio WAWA.


Wdrożenie systemu SAP dotyczyło obszaru finansów, kadr, kontrolingu oraz zarządzania płynnością finansową. Głównym celem projektu było wprowadzenie sprawnej obsługi procesów w bardzo rozproszonej strukturze organizacyjnej.

Jednym z argumentów, który przemawiał za wdrożeniem systemu SAP w Grupie Radiowej Time w zakresie finansów, controlingu i HR było usprawnienie organizacji Grupy, pozyskanie aktualnych danych do sprawnego zarządzania, również na poziomie filii, a także automatyzacja procesów w zakresie księgowości i płac – mówi Monika Szabała, Kierownik Projektu po stronie Klienta oraz Główny Księgowy Time S.A.

Wykorzystanie rozwiązań systemowych w Grupie Time umożliwia pełną kontrolę nad roczną kwotą ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz nad progami podatkowymi w przypadku pracowników zatrudnionych w więcej niż jednej spółce. Elastyczny system raportowania pozwala również na pozyskanie pełnej wiedzy o zatrudnionych pracownikach, np. miejscu zatrudnienia czy całkowitego kosztu wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w Grupie.

Projekt w Grupie Time był wyjątkowy, gdyż pierwszy raz zmierzyliśmy się z wdrożeniem obejmującym taką liczbę spółek. Dużym wsparciem w trakcie projektu okazała się nasza autorska metodyka. SPRINT pomógł nam precyzyjnie planować zasoby i ustalać przebieg prac, co przyczyniło się do sprawnej realizacji przedsięwzięcia – mówi Sławomir Hulalka, Dyrektor ds. Konsultingu w firmie 7milowy.

W efekcie wdrożonych przez 7milowego rozwiązań obsługa kadrowo – płacowa ponad 2000 osób zatrudnionych na umowę o pracę i umowy cywilnoprawne, w 20 spółkach Grupy Radiowej Time, jest skutecznie realizowana przez czterech pracowników w centrali firmy.

Źródło: www.7milowy.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top