loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Comarch podpisał z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie umowę na dostawę i wdrożenie systemu ERP. Kwota kontraktu wynosi 3 048 957 PLN brutto. Postępowanie przetargowe, którego przedmiotem była dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie zostało jednoznacznie rozstrzygnięte na rzecz Konsorcjum, którego liderem jest Comarch SA, a członkiem Nextech Sp. z o.o.

Oczekiwania władz Uniwersytetu związane z tym projektem są ogromne, poczynając od obniżenia kosztów działania Uczelni, poprzez zwiększenie efektywności pracy jednostek organizacyjnych, uporządkowanie i usprawnienie dostępu do zasobów Uniwersytetu, poprawę komunikacji ze studentami, podniesienie jakości kształcenia, na wzroście prestiżu Uniwersytetu w oczach studentów i otoczenia zakończywszy. Oczekiwane korzyści dla Uniwersytetu w związku z wdrożeniem ZSI dostrzegam w kilku obszarach: ekonomicznym, organizacyjnym, komunikacyjnym oraz w polepszeniu jakości pracy. Jest jeszcze za wcześnie na formułowanie ocen. Jednakże mając na względzie dynamikę rozwoju, profesjonalizm i dotychczasowe osiągnięcia firmy Comarch na rynkach krajowym i zagranicznym, wierzę w powodzenie rozpoczynającego się projektu i optymistycznie patrzę na nasza współpracę – mówi Ewa Abramek, Kanclerz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

W ramach umowy Comarch dostarczy i wdroży system ERP obejmujący obszary Front Office (moduł Dziekanat – obsługa studentów, usprawnienie obsługi finansowej studenta, planowanie i rozliczanie dydaktyki, usprawnienia praktyk studenckich, obsługa elektronicznych legitymacji studenckich, usprawnienie obsługi studenta przez tzw. Wirtualną Uczelnię) oraz Back Office (Księgowość, Kadry i Płace, Środki Trwałe, Gospodarka Materiałowa oraz Zamówienia).

Wdrożenie na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to jedno z większych wdrożeń Comarch realizowanych na polskich uczelniach. Cieszymy się, że kolejna uczelnia wyższa zdecydowała się na nasze rozwiązanie, które zaczyna wytyczać pewne standardy w zakresie dostępnych finansowo dla polskich uczelni dobrych jakościowo produktów. Istotny jest też udział w przedsięwzięciu naszego partnera Nextech sp. z o.o., który uzupełnia naszą ofertę dla uczelni wyższych o swoje dedykowane rozwiązania aplikacyjne – mówi Paweł Prokop, Wiceprezes Zarządu Comarch odpowiedzialny za sektor publiczny.

Źródło: COMARCH

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top