loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Przetarg na system ERP i Business Intelligence rozstrzygnięty

Macrologic wygrał przetarg na wdrożenie systemu informatycznego w Instytutcie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Umowa przewiduje 4-letnią obsługę jednostki badawczej. Realizowany projekt obejmuje wdrożenie oprogramowania ERP oraz Business Intelligence.


Instytut jest samodzielną placówką naukowo-badawczą wyspecjalizowaną w analizowaniu procesów ekonomiczno-produkcyjnych polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Badania realizowane są w ramach działalności statutowej oraz rozpoczętego w 2005 roku pięcioletniego programu badawczego pt. „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej”.

Instytut pełni również funkcję Agencji Łącznikowej FADN (Farm Accountancy Data Network), polegającą na zbieraniu w ramach systemu europejskiego danych rachunkowych z gospodarstw rolnych. System ten jest narzędziem wspomagającym programowanie i realizację Wspólnej Polityki Rolnej w 25 krajach członkowskich UE.

W ramach umowy Macrologic wdroży w instytucie system ERP Xpertis w obszarach logistyki, HR, zarządzania majątkiem trwałym oraz Business Intelligence - kontrolą finansową. Oprogramowanie ma wspierać prowadzenie i rozliczanie projektów prowadzonych przez IERiGŻ na rzecz administracji państwowej i Unii Europejskiej

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top