loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

W Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie IFS, globalny dostawca aplikacji dla przedsiębiorstw, wdrożył system ERP - IFS Applications. Wdrożenie objęło następujące moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Remonty, IFS Sprzedaż i Serwis oraz IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace. Z IFS Applications korzysta obecnie 159 użytkowników.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie powstało w 1997 roku, po przekształceniu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. Jest przedsiębiorstwem użyteczności publicznej realizującym usługi przewozowe na terenie aglomeracji krakowskiej poprzez 148 linii autobusowych (w tym 58 linii podmiejskich) oraz 25 linii tramwajowych. Przedsiębiorstwo dysponuje taborem obejmującym 423 wagony tramwajowe oraz 512 autobusów. Obecnie MPK w Krakowie zatrudnia ponad 2 500 pracowników, w tym około 1 300 kierowców i motorniczych. Oprócz usług komunikacyjnych Spółka prowadzi działalność usługową, gospodarczą i handlową.

Wdrożenie IFS Applications w MPK w Krakowie objęło najważniejsze obszary działalności przedsiębiorstwa, w tym: zarządzanie procesami wewnętrznymi, kontroling finansowy, planowanie remontów, monitorowanie stanu magazynów, zarządzanie zasobami ludzkimi i obsługę płac. Wdrożenie systemu ERP usprawniło obieg informacji w firmie, wpłynęło również na obniżenie kosztów obsługi informatycznej spółki.

Na decyzję o zakupie i wdrożeniu nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie wpłynęła bogata funkcjonalność systemu pozwalająca na obsługę skomplikowanych procesów biznesowych zachodzących w firmie branży komunikacyjnej, wykorzystanie nowoczesnych technologii oraz zespół doświadczonych konsultantów. Wybór IFS Applications poprzedzony został dogłębną analizą potrzeb biznesowych przedsiębiorstwa – powiedział Andrzej Bilski, kierownik działu Informatyki w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym S.A. w Krakowie.

W krakowskim MPK wykorzystywane są następujące moduły IFS Applications: IFS Finanse, IFS Dystrybucja, IFS Sprzedaż i Serwis, IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Płace. Z systemu ERP korzysta obecnie 159 użytkowników.

Przedsiębiorstwa komunikacyjne są firmami o szerokim profilu działalności, złożonej strukturze jak również charakteryzują się dużym zatrudnieniem. Obok działalności usługowej (przewóz osób) prowadzą także działalność serwisową (naprawy taboru) oraz magazynową. Systemy ERP wspomagające zarządzanie pozwalają w przedsiębiorstwie tego typu na lepsze wykorzystanie zasobów i wpływają na poziom świadczonych usług – powiedział Marcin Taranek, prezes Zarządu IFS CEE.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie otrzymało nominację w kategorii sektor publiczny w konkursie Lider Informatyki 2009 organizowanym przez redakcję magazynu Computerworld. Konkurs Lider Informatyki wyłania przedsiębiorstwa i instytucje odnoszące sukcesy w dziedzinie informatyzacji. Organizowany jest od 13 lat i jest najbardziej prestiżowym przedsięwzięciem konkursowym branży IT w Polsce. Więcej informacji na temat konkursu Lider Informatyki 2009 znajdą Państwo na stronie internetowej: http://www.computerworld.pl/lider/2009/konkurs.html

Źródło: www.ifs.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top