loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Impuls 5 dla Spedycji - system ERP w CARGOSPED

BPSC - systemy ERP, Kadry i płace ERP, MRP IISystem informatyczny klasy ERP / MRPII, Impuls 5 wspierać będzie funkcjonowanie firmy CARGOSPED Sp. z o.o., specjalizującej się w usługach z zakresu kompleksowej obsługi towarowych przewozów na polskim i międzynarodowym rynku spedycyjnym.

Dynamiczny rozwój CARGOSPED Sp. z o.o., zmierzający ku przekształceniu Spółki ze spedytora w operatora logistycznego, jak również coraz bardziej wymagający rynek usług TSL wymusił poszukiwanie nowych rozwiązań, które w sposób kompleksowy wpłyną na usprawnienie działalności, a tym samym na poprawę jakości świadczonych usług i w efekcie na wzrost zadowolenia klienta. Rozwiązaniem, które może w pełni zaspokoić potrzeby nowoczesnej firmy, ma stać się zintegrowany system ERP.

Pozyskanie kompleksowego systemu klasy ERP ma usprawnić przepływ informacji pomiędzy biurami i oddziałami terenowymi Spółki, wymusić standaryzację i uproszczenie procesów biznesowych, a także usprawnić proces budżetowania i kontrolingu. Rezultatem będzie zwiększenie efektywności i sprawności działania całej firmy oraz koncentracja uwagi na kliencie i jego potrzebach.

CARGOSPED korzysta obecnie z kilku niezależnych systemów informatycznych, na które składają się moduły: kadrowo-płacowy, ZUS, środki trwałe, należności, fakturowanie i inne. W Spółce funkcjonują także specjalistyczne rozwiązania branżowe - programy TRANSKOL i WOK oraz własna aplikacja SPEDYTOR, obsługująca spedycję kolejową. Podstawową wadą istniejącej infrastruktury informatycznej jest jej niekompatybilność. Dlatego jednym z najistotniejszych oczekiwań dotyczących wdrożenia jest zintegrowanie wszystkich funkcjonalności w ramach jednego rozwiązania.

Liczymy, że wraz z wdrożeniem systemu Impuls 5, CARGOSPED Sp. z o.o. pozyska najwyższej klasy narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to wszystkich obszarów działania Spółki, począwszy od spraw handlowych oraz procesów związanych ze świadczeniem usług spedycyjnych, po zagadnienia finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe itp. Wdrożenie systemu umożliwi łatwe, przejrzyste oraz bezbłędne zarządzanie procesami zachodzącymi w naszym przedsiębiorstwie – podkreśla Tomasz Madejski, Dyrektor Biura Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji CARGOSPED Sp. z o.o.

Równolegle w Cargosped wdrażany jest specjalistyczny program informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem spedycyjnym i logistycznym - NEWSPED - autorstwa czeskiej firmy JERID, który w zasadniczy sposób usprawni pracę spedytorów. Rozwiązanie to zostanie zintegrowane z systemem Impuls 5.

Źródło: www.bpsc.com.pl

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top