loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Impuls 5 dla Spedycji - system ERP w CARGOSPED

BPSC - systemy ERP, Kadry i płace ERP, MRP IISystem informatyczny klasy ERP / MRPII, Impuls 5 wspierać będzie funkcjonowanie firmy CARGOSPED Sp. z o.o., specjalizującej się w usługach z zakresu kompleksowej obsługi towarowych przewozów na polskim i międzynarodowym rynku spedycyjnym.

Dynamiczny rozwój CARGOSPED Sp. z o.o., zmierzający ku przekształceniu Spółki ze spedytora w operatora logistycznego, jak również coraz bardziej wymagający rynek usług TSL wymusił poszukiwanie nowych rozwiązań, które w sposób kompleksowy wpłyną na usprawnienie działalności, a tym samym na poprawę jakości świadczonych usług i w efekcie na wzrost zadowolenia klienta. Rozwiązaniem, które może w pełni zaspokoić potrzeby nowoczesnej firmy, ma stać się zintegrowany system ERP.

Pozyskanie kompleksowego systemu klasy ERP ma usprawnić przepływ informacji pomiędzy biurami i oddziałami terenowymi Spółki, wymusić standaryzację i uproszczenie procesów biznesowych, a także usprawnić proces budżetowania i kontrolingu. Rezultatem będzie zwiększenie efektywności i sprawności działania całej firmy oraz koncentracja uwagi na kliencie i jego potrzebach.

CARGOSPED korzysta obecnie z kilku niezależnych systemów informatycznych, na które składają się moduły: kadrowo-płacowy, ZUS, środki trwałe, należności, fakturowanie i inne. W Spółce funkcjonują także specjalistyczne rozwiązania branżowe - programy TRANSKOL i WOK oraz własna aplikacja SPEDYTOR, obsługująca spedycję kolejową. Podstawową wadą istniejącej infrastruktury informatycznej jest jej niekompatybilność. Dlatego jednym z najistotniejszych oczekiwań dotyczących wdrożenia jest zintegrowanie wszystkich funkcjonalności w ramach jednego rozwiązania.

Liczymy, że wraz z wdrożeniem systemu Impuls 5, CARGOSPED Sp. z o.o. pozyska najwyższej klasy narzędzia do zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to wszystkich obszarów działania Spółki, począwszy od spraw handlowych oraz procesów związanych ze świadczeniem usług spedycyjnych, po zagadnienia finansowo-księgowe, kadrowo-płacowe itp. Wdrożenie systemu umożliwi łatwe, przejrzyste oraz bezbłędne zarządzanie procesami zachodzącymi w naszym przedsiębiorstwie – podkreśla Tomasz Madejski, Dyrektor Biura Rozwoju, Inwestycji i Eksploatacji CARGOSPED Sp. z o.o.

Równolegle w Cargosped wdrażany jest specjalistyczny program informatyczny do zarządzania przedsiębiorstwem spedycyjnym i logistycznym - NEWSPED - autorstwa czeskiej firmy JERID, który w zasadniczy sposób usprawni pracę spedytorów. Rozwiązanie to zostanie zintegrowane z systemem Impuls 5.

Źródło: www.bpsc.com.pl

 

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top