loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Semco Maritime SA, duńska firma specjalizująca się w realizacji projektów w sektorze ropy naftowej, gazu i energetyki, wybrała system ERP IFS Applications – rozwiązanie dostosowane do potrzeb firm EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation) obejmujących projektowanie, zaopatrzenie, wykonanie konstrukcji i instalację. Projekt wdrożeniowy będzie prowadzony w ramach trzech etapów, z których pierwszy obejmuje usługi wdrożeniowe o wartości 7 mln koron szwedzkich. Kontrakt przewiduje również dalsze opcje zakupu licencji i dodatkowych usług wdrożeniowych, a jego całkowita wartość wynosi 20 mln koron szwedzkich.
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
Semco Maritime rozwija się w ostatnim czasie zarówno w ramach własnej organizacji, jak i poprzez przejęcia. Przedsiębiorstwo realizuje duże projekty infrastrukturalne, również na rosnącym rynku projektów modernizacyjnych.

Rozwiązanie IFS Applications dla przedsiębiorstw EPCI (Engineering, Procurement, Construction, Installation - specjalizujących się w projektowaniu, zaopatrzeniu, wykonywaniu konstrukcji i ich instalacji), obsługuje procesy w obszarach projektowania, sprzedaży i zarządzania projektami, zaopatrzenia, podwykonawstwa i zarządzania dokumentami, a także finansów, gospodarki materiałowej, produkcji, zarządzania zasobami ludzkimi i usług posprzedażnych. Rozwiązanie obejmuje również narzędzia współpracujące z aplikacjami typu CAD oraz standardowe mechanizmy integrujące z systemami planistycznymi.

Zgodnie z założeniami projekt wdrożenia IFS Applications w spółce Semco Maritime ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2011 r.
Wybraliśmy IFS Applications, ponieważ potrzebowaliśmy rozwiązania sprawdzonego w praktyce, a także dostosowanego do potrzeb firmy projektowej i spełniającego wymogi branży ropy naftowej i gazu. Z punktu widzenia wdrożenia, niezwykle istotne dla nas są też kompetencje IFS w zakresie najlepszych praktyk i wdrożenia oraz wiedzy branżowej. Ważny jest również fakt, że wdrażamy wiodący system dostosowany do potrzeb przedsiębiorstw zorientowanych projektowo – mówi Erik Gaj Nielsen, Prezes Semco Maritime. Nasza firma realizuje duże projekty infrastrukturalne, które wymagają w każdym przypadku pełnej kontroli czasu, kosztów, gotówki, ryzyka i zasobów. Jesteśmy przekonani, że system IFS Applications przyczyni się do usprawnienia naszej działalności projektowej i pomoże nam skuteczniej konkurować o większe, zintegrowane kontrakty EPCI.
IFS, w ramach swoich działań, koncentruje się też na przedsiębiorstwach realizujących projekty, a w szczególności EPCI. Semco Maritime dołącza do grona przedsiębiorstw wdrażających IFS Applications jako kolejny ważny klient naszej firmy –mówi Glenn Arnesen, Prezes IFS Scandinavia.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top