loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
21 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 55 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności, JEST JUŻ DOSTĘPNY DO POBRANIA!


KLIKNIJ I POBIERZ EGZEMPLARZ JUŻ DZIŚ!


PARTNERZY RAPORTU ERP 2021

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Magna Automotive wzmacnia procesy systemem ERP

Magna Automotive Poland, producent podzespołów dla motoryzacji , podjęła decyzję o wprowadzeniu najnowszej wersji systemu ERP - QAD Enterprise Applications. Rozwiązanie ma zapewnić usprawnienie działalności zakładu w obszarze logistyki i planowania zakupów. Umożliwi również wsparcie procesów sprzedaży, dzięki zastosowaniu elektronicznej wymiany dokumentów (EDI). Projekt obejmuje implementację rozbudowanego modułu finansowo-księgowego zgodnego z najnowszymi wymogami obowiązującymi na rynku globalnym.

Wprowadzenie najnowszej wersji ma przede wszystkim umożliwić dalszy rozwój systemu, którego model biznesowy zostanie dostosowany do bieżących potrzeb zakładu. Jednym z głównych celów projektu jest obniżenie ryzyka opóźnienia dostaw wyrobów do klienta. Będzie to możliwe dzięki wprowadzeniu nowego sposobu planowania zakupów. System MRP będzie opierać się o nowy model definiowania prognoz oraz codziennie aktualizowany, 3 tygodniowy harmonogram klienta.
QAD2009 jest nowoczesnym narzędziem z wbudowanymi elementami raportującymi i monitorującymi. Umożliwia pozyskanie danych w żądanej formie bez konieczności sięgania do narzędzi zewnętrznych. Zawarty w pakiecie moduł narzędzi kastomizacyjnych umożliwia łatwe i nieinwazyjne modyfikacje funkcjonalności oprogramowania pod potrzeby firmy – mówi Bartłomiej Stryczek, szef informatyki w Magna Automotive.
Zależało nam na pełnym dostosowaniu modelu biznesowego po wymagań Magna Automotive, która określiła unikalne potrzeby związane z realizacją procesu logistycznego i produkcyjnego. Oprócz silnego wsparcia w wymienionych obszarach, najnowsza wersja pakietu QAD pozwala na sprawne zarządzanie finansami w zgodzie z wymogami księgowymi, prawnymi i branżowymi na poziomie lokalnym i globalnym – mówi Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży QAD Polska.
Wprowadzenie nowej wersji ma w znaczący sposób wzmocnić logistykę – w tym głownie planowanie logistyczne. Docelowo wszystkie zamówienia do dostawców firmy będą realizowane przez platformę internetową w oparciu o dane generowane przez system. Nowy system ma również wpłynąć na poprawę mechanizmów sprzedaży opartych na automatycznej wymianie dokumentów elektronicznych (EDI) i harmonogramach sprzedaży, przy zachowaniu zgodności z wymogami ustawy Sarbanes-Oxley. Rozwiązanie stwarza także możliwość rozliczania transakcji w czasie rzeczywistym na styku systemu zarządzania produkcją a systemem QAD. Zakończenie projektu i uruchomienie nowego systemu przewidywane jest na maj 2010 r. Całość wdrożenia ma się zamknąć w okresie 3 miesięcy.

Źródło: www.qad.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top