loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

BEFADO z systemem ERP firmy REKORD

Z początkiem roku 2010 protokolarnie potwierdzono zakończenie pierwszego, kluczowego etapu wdrożenia systemów finansowych, zarządzania zasobami ludzkimi i logistyczno-handlowymi systemu ERP firmy REKORD.
Firma BZO "Befado" od wielu lat funkcjonuje jako wiodący producent obuwia domowego i jest rozpoznawalną marką na rynku polskim i europejskim.Odbiorcami produktów są sklepy i sieci dystrybucyjne znanych firm w Polsce i w Europie Zachodniej. Obecnie firma zatrudnia ponad 300 pracowników.

Dzięki zaangażowaniu kluczowych pracowników firmy udało się z sukcesem zrealizować większość celów zaplanowanych w założeniach przedwdrożeniowym.

Jednym z kluczowych efektów niniejszego wdrożenia jest usprawnienie gromadzenia informacji o zamówieniach handlowych w podstawowym kanale dystrybucji, opartym na pracy przedstawicieli terenowych (m.in. system gromadzenia zamówień z wykorzystaniem technologii bazującej na komunikacji HTTP). Dokonano optymalizacji systemu magazynowego w zakresie ewidencji surowców, półwyrobów i wyrobu gotowego, przygotowując obrót pod integrację z systemem produkcyjnym. Wdrożono i przystosowano do specyfiki firmy system technicznego przygotowania produkcji z największym naciskiem na wszechstronne możliwości kalkulacji kosztowej wyrobu gotowego. Firma uzyskała szerokie możliwości w zakresie analiz marketingowych i handlowych, dzięki czemu zwiększyła się szybkość reakcji na trendy panujące na rynku, co w tej branży jest rzeczą egzystencjalną.

W przyszłości firma ma zamiar realizować projekt integracji obrotu magazynowego z systemem lokalizacji w magazynie wysokiego składowania.

Niezależnie i równolegle są obecnie prowadzone prace w zakresie uruchomienia pełnego systemu zleceń produkcyjnych z elementami MRP, umożliwiający pełne rozliczenie kosztów z uwzględnieniem specyficznego układu normowania nakładów materiałowych.

Źródło: www.rekord.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top