loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Konsorcjum firm IFS Poland oraz Sygnity S.A. (lider konsorcjum) podpisało z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Poznaniu umowę na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI). W skład rozwiązania wejdzie system ERP – IFS Applications oraz system rejestracji czasu pracy RCP. Wartość umowy to 6 650 000 złotych. I etap wdrożenia rozpocznie się już w maju br. Docelowo z systemu ma korzystać 300 użytkowników. Projekt zostanie zakończony pod koniec 2011 roku.
Zintegrowany System Informatyczny (ZSI), wdrożony w MPK w Poznaniu, będzie wspierał kluczowe procesy biznesowe zachodzące w przedsiębiorstwie w obszarach: finansów i kontrolingu, zakupów i logistyki, gospodarki remontowej, inwestycji oraz zarządzania zasobami ludzkimi i płacami. System umożliwi również precyzyjne rozliczanie czasu pracy wszystkich zatrudnionych osób na podstawie odczytów z osobistych kart chipowych. Wdrożone rozwiązanie zapewni dostęp na bieżąco do kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorstwa informacji, umożliwi zautomatyzowanie procesów biznesowych, jak również pozwoli na ograniczenie papierowej dokumentacji.

W skład ZSI wejdą: system ERP – IFS Applications oraz system rejestracji czasu pracy ACCARD. Wdrożenie IFS Applications obejmie następujące moduły: IFS Finanse, IFS Dystrybucja (w tym: IFS/Zakupy i IFS/Magazyn), IFS Remonty (w tym: IFS/Wyposażenie, IFS/Profilaktyka, IFS/Zlecenia Robocze oraz IFS/Odczyty Urządzeń), IFS Projekt (w tym: IFS/Zarządzanie Projektami oraz IFS/Zarządzanie Kontraktami), IFS Business Analytics, IFS Analiza Zarządcza (w tym: IFS/Portale Osobiste), IFS Zarządzanie Dokumentacją, IFS Zasoby Ludzkie (obsługujący tzw. „miękki HR” i dodatkowo IFS/Wyposażenie Pracownika) oraz IFS Płace. System rejestracji czasu pracy (RCP) będzie zintegrowany z modułami IFS Zasoby Ludzkie i IFS Płace.
Zdecydowaliśmy się na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w celu usprawnienia działalności naszego przedsiębiorstwa. Nowoczesny system wspomagający zarządzanie IFS Applications pozwoli nam jeszcze lepiej zaplanować wykorzystanie zasobów, zwiększy rentowność oraz umożliwi naszej firmie wzrost standardu usług transportowych świadczonych mieszkańcom Poznania – powiedział Wojciech Tulibacki, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu Sp. z o.o..
I etap wdrożenia obejmie moduły IFS Applications, takie jak: IFS Remonty, IFS Zasoby Ludzkie oraz IFS Dystrybucja w zakresie obsługi magazynowej. Zakończenie tego etapu planowane jest na wrzesień 2010. W drugim etapie wdrożenia zostaną uruchomione pełne funkcjonalności modułów finansowo-kosztowych. W ostatnim etapie wdrożenie będzie obejmowało IFS Zasoby Ludzkie w zakresie tzw. „miękkiego HR”, a także komponenty IFS Applications wspierające zarządzanie inwestycjami i kontroling. Docelowo z systemu korzystało będzie 300 pracowników MPK w Poznaniu.
Przedsiębiorstwa komunikacyjne charakteryzują się bardzo złożoną strukturą, w której występują zarówno elementy działalności usługowej, jak i serwisowej oraz magazynowej. Systemy ERP umożliwiają lepsze wykorzystanie zasobów, takich jak m.in.: czas pracowników, pojazdy, warsztaty czy części zamienne, przyczyniając się do poprawy jakości usług i uzyskania oszczędności finansowych” – powiedział Marcin Taranek, Prezes Zarządu IFS CEE.
Zintegrowany System Informatyczny obejmujący IFS Applications oraz system RCP zastąpi rozproszone systemy funkcjonujące do tej pory w MPK w Poznaniu. Jestem przekonany, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych zyska nie tylko MPK w Poznaniu, ale także mieszkańcy Poznania, np. dzięki lepszemu zarządzaniu flotą autobusów” - powiedział Jacek Kujawa, Wiceprezes Zarządu Sygnity S.A.
Firma IFS ma już doświadczenie we współpracy z przedsiębiorstwami transportu publicznego. Wśród klientów IFS Poland w tym obszarze znajdują się m.in.: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o.

Spółka Sygnity realizowała wcześniej dla MPK w Poznaniu projekt związany z wprowadzeniem i obsługą przez 5 lat systemu okresowego biletu elektronicznego KOMKARTA dla mieszkańców Poznania.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top