loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Dalkia Polska rozszerza zakres stosowanego systemu ERP

ORACLE - systemy ERP, MRP, ERPOracle Polska informuje, że firma Dalkia Polska podjęła decyzję o rozszerzeniu zakresu podmiotowego wdrożonych w roku 2008 rozwiązań opartych na aplikacjach systemu ERP Oracle E-Business Suite (EBS). Decyzja ta jest związana z rozwojem projektu o nazwie "Azymut", którego celem jest konsolidacja kluczowych aplikacji Grupy Dalkia, pracujących w różnych lokalizacjach firmy i obsługujących najważniejsze procesy biznesowe.
Aplikacje Oracle EBS zostały w pierwszej fazie tego projektu wdrożone w siedmiu największych spółkach Grupy w Polsce. Obecnie realizowany jest projekt "Azymut II" stanowiący rozszerzenie rozwiązań Oracle na kolejną transzę 6 podmiotów Grupy, tworzące zespół tzw. "spółek drugiego rzędu".

Podobnie, jak w fazie pierwszej, prace wdrożeniowe prowadzone są przy współpracy z zespołem konsultantów Oracle Polska. W ramach tej współpracy, specjaliści Oracle świadczą usługi doradcze w zakresie zasad propagowania parametryzacji modelu Oracle EBS wdrożonego w dotychczasowych lokalizacjach, na nowe spółki.

W ramach pierwszego etapu wdrożenia zostały uruchomione następujące moduły  systemu ERP Oracle EBS: Oracle Finanse - w tym Księga Główna, Środki Trwałe, Zobowiązania, Należności oraz Zarządzanie Środkami Pieniężnymi; Logistyka - w tym Zaopatrzenie, Gospodarka magazynowa; Projekty inwestycyjne i remontowe.

Podczas warsztatów poświęconych parametryzacji modułów wdrożonych w Grupie, administratorzy firmy Dalkia ugruntowują swoją wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu tymi rozwiązaniami.
Jednym z kluczowych elementów rozwiązania implementowanego w 2008 roku było przygotowanie ujednoliconych dla Grupy zasad przepływu dokumentów oraz obsługi operacji gospodarczych (centralizacja procesów finansowo – księgowych w ramach tzw. CUW – Centrum Usług Wspólnych) i raportowania - komentuje Piotr Białek, Kierownik projektu z ramienia Oracle Polska. Wdrożony wówczas model był tak przygotowany, że umożliwił obecne łatwe rozszerzanie rozwiązań Oracle E-Business Suite na kolejne podmioty, wchodzące w skład Grupy Dalkia Polska. Oczywiście konsultanci Oracle Polska będą służyć wsparciem dla administratorów Grupy Dalkia w przypadku, gdyby w nowym projekcie pojawiły się jakiekolwiek zdarzenia niestandardowe.
Zmiany zachodzące w Grupie Dalkia Polska wpłyną pozytywnie na efektywność, oszczędność czasu i szybkość podejmowanych decyzji - powiedziała Agata Mazurek-Bąk, Prezes Dalkia Services. Spójna baza danych, wspólna polityka rachunkowości oraz ułatwienia w rejestracji dokumentów ułatwią porównywanie wyników osiąganych przez poszczególne jednostki oraz umożliwią szybki i wiarygodny dostęp do potrzebnych informacji dla menedżerów. Wraz z implementacją rozwiązań Oracle EBS na spółki 'drugiego rzędu', spodziewane jest rozszerzenie korzyści z wdrożenia systemu osiągnięte w obszarze zakupów.
Jak powiedział Jan Ziobrowski z firmy Dalkia Services: "zakres uwspólnienia i ujednolicenia procesów w ramach Grupy pozwoli na zwiększenie pozytywnego efektu skali, który zapewni oszczędności rzeczowe i finansowe".

Źródło: www.oracle.com/poland

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top