loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Devoteam z systemem ERP X1 Maconomy

Firma Maconomy, jeden z największych na świecie dostawców systemu wspomagającego zarządzanie w firmach z sektora usług profesjonalnych, realizuje projekt wdrożenia systemu ERP w Devoteam - firmie doradczej z sektora IT. Oddziały Devoteam w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Norwegii wprowadzą rozwiązania Maconomy mające zapewnić płynne zarządzanie przepływem pracy (Workflow) oraz umozliwią konsolidację danych w ramach globalnej struktury.
Dzięki kontraktowi, kolejne trzy oddziały Devoteam będą mogły przejąć najlepsze praktyki w zakresie zarządzania procesami biznesowymi, poprzez wykorzystanie w pełni zintegrowanego systemu ERP X1 Maconomy, dedykowanego firmom konsultingowym.

Dotychczas z rozwiązania korzystały oddziały Devoteam w Danii i Belgii. Decyzja o objęciu systemem kolejnych oddziałów wiąże się z wprowadzeniem jednolitych standardów we wszystkich biurach międzynarodowych. Wprowadzenie zintegrowanego rozwiązania ułatwi tworzenie rocznych raportów finansowych oraz zapewni pełną konsolidację danych.
Konsolidacja stanie się dla nas łatwiejsza z chwilą, gdy wszystkie dane będą mogły automatycznie przepływać z każdego oddziału do jednostki macierzystej. Sprawne wykonanie tej operacji zapewnia użycie opcji back-office oferowanej przez Maconomy – mówi CFO Patricia Emmel z Devoteam Group.
System ERP X1 Maconomy pozwala na łatwiejszą rejestrację i kontrolę działań związanych z realizacją projektu oraz na sprawne zarządzanie finansami. System był projektowany, udoskonalany i dostosowywany do potrzeb firm z sektora usług profesjonalnych na podstawie licznych uwag zgłaszanych przez klientów Maconomy. Dostawca rozwiązania powierzył użytkownikom swoich rozwiązań kluczową rolę w procesie ulepszania produktu.
Potrzeby naszych klientów leżą u podstaw proponowanych przez nas rozwiązań. Z tego powodu włączyliśmy naszych klientów z sektora usług profesjonalnych w proces udoskonalania X1. Stworzyliśmy wspólną platformę wymiany doświadczeń, dzięki której możliwe stało się wprowadzenie zmian w zakresie sprawniejszej kontroli kosztów i projektów. 75% ulepszeń wprowadzonych do X1 jest wynikiem warsztatów, ewaluacji i współpracy z naszymi klientami – mówi Hugo Dorph, CEO Maconomy.
Źródło: www.maconomy.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top