loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Servier Polska zakończył wdrożenie systemu ERP JD Edwards

ORACLE - systemy ERP, ERPOracle Polska informuje, że w firmie Servier Polska zakończyło się wdrożenie systemu ERPOracle JD Edwards (JDE). Projekt prowadziła firma JDExperts, partner aplikacyjny Oracle Polska, która dokonała instalacji systemu w dwóch lokalizacjach, w rekordowym czasie 6 miesięcy. W skład dwujęzycznego zespołu projektowego wchodzili także przedstawiciele kluczowych departamentów firmy Servier.
Wdrożony system, to JD Edwards EnterpriseOne w wersji 8.12, wraz z pakietem narzędzi JD Edwards EnterpriseOne Tools Release 8.98. Wdrożenie wykonano na platformie Microsoft w wersji dla 91 użytkowników. System jest całkowicie spolonizowany, zawiera połączenia funkcjonalne z innymi systemami firmy Servier - takimi, jak kadry i płace, CRM, bankowość elektroniczna, magazyn wysokiego składowania oraz druga instalacja JDE - wdrożona wcześniej w należącej do tej samej Grupy kapitałowej spółce Anpharm.

W ramach projektu zainstalowano główne moduły systemu JD Edwards EnterpriseOne - należą do nich: finanse (należności, zobowiązania, księga główna, środki trwałe), logistyka (dystrybucja, zakupy, sprzedaż, zaawansowana wycena, gospodarka magazynowa) oraz produkcja. Jedną z ciekawszych funkcjonalności zaimplementowanych w projekcie jest budżetowanie i kontrola budżetu w wersji dla towarów magazynowych, która jest nowością w wersji 8.12 pakietu JDE.

Jednym z istotnych elementów wykonanego wdrożenia było zintegrowanie z systemem JDE produktu Oracle BI Publisher, przeznaczonego do szybkiego raportowania. Pakiet ten pozwala na wykonywanie analiz przekrojowych, opierających się na danych pobieranych w czasie rzeczywistym z systemu JDE. Proces raportowania jest łatwy i jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych użytkowników biznesowych, nie wymagając od nich fachowej wiedzy informatycznej.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu zespołów Servier oraz JDExperts udało się zakończyć projekt w bardzo krótkim czasie - komentuje Urszula Małyszko, Kierownik do spraw projektów informatycznych z firmy Servier Polska Services. Można powiedzieć, że osiągnęliśmy główne cele projektu, z których najważniejsze, to uproszczenie i maksymalna standaryzacja procesów biznesowych, zwiększenie efektywności działania firmy, redukcja kosztów, integracja zewnętrznych źródeł danych. Już dzisiaj odczuwa się korzyści z wdrożenia - takie jak na przykład automatyzacja wielu procesów, uzyskanie bieżącego dostępu do danych, łatwa kontrola budżetu na różnych poziomach, prezentacja danych w zależności od potrzeb użytkownika oraz zmniejszenie nakładu pracy.
Wdrożenie systemu JD Edwards udało się zakończyć z takim powodzeniem, ponieważ był on niezwykle starannie przygotowany od strony Servier Polska - mówi Marcin Szuta, kierownik projektu z ramienia firmy JDExperts. W miesiącach poprzedzających start wdrożenia eksperci firmy Servier dokonali szczegółowej analizy przedwdrożeniowej i dokładnego przeglądu architektury procesów biznesowych podlegających w przyszłości obsłudze przez system. Dzięki temu uniknęliśmy ogromnej pracy dostosowawczej, jaka zwykle jest do wykonania w czasie standardowych projektów informatycznych klasy ERP.
Źródło: www.oracle.com/pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top