loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Rozwiązanie Deltek | Maconomy w administracji publicznej

Zarząd miasta Västerås w Szwecji zdecydował się na wdrożenie systemu ERP Maconomy dla zapewnienia lepszej kontroli i realizacji projektów oraz monitorowania wykonywanych zadań. Rozwiązanie będzie wspierało dwa departamenty podlegające zarządowi miasta, odpowiedzialne za nieruchomości oraz konserwację i naprawę majątku. Przewidziano także możliwość wdrożenia oprogramowania w pozostałych komórkach organizacyjnych urzędu miasta.
Społeczność Västerås liczy 137 tysięcy mieszkańców, co stawia miasto na 6 pozycji pod względem wielkości, z budżetem na 2010 rok w wysokości 5,7 mld koron szwedzkich. Deltek Maconomy wygrało, konkurując z kilkoma innymi dostawcami oprogramowania. Realizacja projektu wdrożeniowego rozpocznie się wiosną 2011 r. Umowa na świadczenie usług będzie obowiązywać przez trzy lata z szansą na przedłużenie o kolejne 2 lata.
Spośród wszystkich systemów, jakie poddaliśmy ocenie, tylko Maconomy sprostało naszym oczekiwaniom. Przeprowadzona przez nas dokładna ocena oprogramowania wykazała, że gwarantuje ono wysoką wydajność i funkcjonalność. Właśnie tego potrzebujemy. Według naszych obliczeń zwrot z inwestycji uzyskamy już w perspektywie 2-3 lat – mówi Joakim Eriksson, Dyrektor finansowy Departamentu Konserwacji i Remontów miasta Västerås.
Departament Nieruchomości w Urzędzie Miasta Västerås jest odpowiedzialny za dużą liczbę inwestycji, podczas gdy Departament Konserwacji i Remontów prowadzi wiele projektów głównie dla administracji i przedsiębiorstw komunalnych, w tym odpowiada za utrzymanie parków publicznych i dróg.
Obecnie lokalne władze szwedzkie większość swoich działań przedstawiają w postaci projektów. Niestety, urzędy miast w przeważającej liczbie nie dysponują nowoczesnymi narzędziami do zarządzania projektami i monitorowania postępów w ich realizacji. Jesteśmy bardzo zainteresowani inicjatywą modernizacji podjętą przez Urząd Miasta Västerås, ponieważ wpisuje się w tę część rynku, która nas, jako dostawcę oprogramowania dla organizacji działających w oparciu o projekty, bardzo interesuje. mówi Stefan Grahn, Dyrektor Zarządzający Deltek | Maconomy w Szwecji.
Dzięki Deltek | Maconomy dalsza realizacja już rozpoczętych projektów okaże się o wiele prostsza. Co więcej, managerowie będą mogli samodzielnie przygotować plan projektu i w prosty sposób delegować zadania. - dodaje Joakim Eriksson.
Źródło: www.maconomy.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top