loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

ERP dla Instytutu Podstawowych Problemów Techniki

Macrologic informatyzuje kolejną instytucje badawczą. Spółka wygrała przetarg na dostawę rozwiązania ERP do Instytutu Podstawowych Problemów Techniki (IPPT). Cztery moduły systemu Xpertis zostaną wdrożone w działach księgowości, rachuby płac i dziale spraw pracowniczych. System został przewidziany na 14 jednoczesnych użytkowników. Umowa wdrożeniowa zakłada trzyletnią opiekę serwisową w zakresie aktualizacji.
Głównym zadaniem jednostki badawczej IPPT jest prowadzenie badań w dziedzinach znajdujących się w centrum zainteresowania światowej nauki i technologii. Instytut zatrudnia 256 pracowników, z czego ponad 70 proc to inżynierska kadra naukowa.

IPPT prowadzi własne i zlecone projekty badawcze dotyczące m.in. rozwoju zaawansowanych materiałów wielofunkcyjnych, metod numerycznych w mechanice konstrukcji i w modelowaniu materiałów, nowych technik pomiarowych, konstrukcji sprzętu badawczego (zwłaszcza akustycznego), stosowania technologii inteligentnych, laserowych metod modyfikacji powierzchni, ultradźwiękowych i optycznych metod analizy struktury biomateriałów, modelowania komórkowych ścieżek sygnałowych oraz urządzeń mikroprzepływowych do sterowania i diagnostyki na poziomie komórkowym.

W IPPT system ERP Xpertis zastąpi wykorzystywane dotychczas DOS-o oprogramowanie. System będzie nadzorował procesy zwiane z informacją finansową, kadrami i płacami, bankowością, środkami trwałymi, alertami biznesowymi oraz wprowadzonym w trakcie wdrożenia serwisem pracowniczym.

Bardzo ważnym elementem wdrożenia rozwiązania Xpertis jest doświadczenie Macrologic w zakresie wdrażania systemów kadrowo-płacowych oraz ewidencji środków trwałych z uwzględnieniem specyfiki projektowej działalności instytutów. Jest to bardzo ważny element pracy służb finansowych i kadrowych Instytutu gdyż duża część pracowników pracuje jednocześnie przy kilku projektach mogących mieć różne źródła finansowania. IPPT realizuje on prace w ramach grantów rządowych, unijnych, oraz komercyjnych zleceń.

Źródło: www.macrologic.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top