loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
20 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 51 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 580 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!


partnerzy raportu erp 2018 3

1

 edycja RAPORTU CRM, przygotowywanego przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

System ERP dla żeglugi śródlądowej

itintegro logo2015W marcu rozpoczęły się prace nad wdrożeniem systemu ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 w grupie kapitałowej Odratrans. Do grupy tej należy szereg spółek zajmujących się transportem śródlądowym, zarządzaniem portami, logistyką, pracami stoczniowymi, wydobyciem kruszyw.
Do swojego projektu Odratrans wybrała firmę IT.integro – jako sprawdzonego i stabilnego partnera wdrożeniowego w zakresie tego systemu ERP. Implementacja obejmie swoim zasięgiem 7 spółek grupy i skupi się na obszarach księgowości, zakupów, logistyki, kadr i płac, magazyn oraz zarządzanie projektami. Ze względu na specyfikę branży i użytkowane już w grupie specjalistyczne oprogramowanie projekt obejmie także stworzenie różnorodnych interfejsów, np. do systemu pozycjonowania floty, tak aby w bazie danych mogły się szybko znajdować dane dostarczane w ramach różnych procesów.

Cały projekt ma zostać zakończony wraz z rokiem 2011, tak aby wszystkie objęte wdrożeniem spółki mogły realizować swoje działania już w nowym systemie od początku roku 2012.

Odratrans S.A. jest spółką z wieloletnią tradycją w prowadzeniu żeglugi śródlądowej (od roku 1946). Od kilku lat skutecznie buduje grupę kapitałową obejmującą firmy świadczące usługi w dziedzinach powiązanych z transportem śródlądowym – porty, stocznie, firmy logistyczne. W chwili obecnej Grupę Kapitałową Odratrans stanowi 13 spółek. Dzięki strategii konsolidacji rynku żeglugi śródlądowej Odratrans stała się wiodącym dostawcą tego typu usług transportowych w Polsce i mogła z powodzeniem rozwijać swoją działalność w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Holandia). Obecnie firma posiada jedną z największych flot w Unii Europejskiej.

Źródło: www.it.integro.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top