loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

itintegro logo2015W marcu rozpoczęły się prace nad wdrożeniem systemu ERP Microsoft Dynamics NAV 2009 w grupie kapitałowej Odratrans. Do grupy tej należy szereg spółek zajmujących się transportem śródlądowym, zarządzaniem portami, logistyką, pracami stoczniowymi, wydobyciem kruszyw.
Do swojego projektu Odratrans wybrała firmę IT.integro – jako sprawdzonego i stabilnego partnera wdrożeniowego w zakresie tego systemu ERP. Implementacja obejmie swoim zasięgiem 7 spółek grupy i skupi się na obszarach księgowości, zakupów, logistyki, kadr i płac, magazyn oraz zarządzanie projektami. Ze względu na specyfikę branży i użytkowane już w grupie specjalistyczne oprogramowanie projekt obejmie także stworzenie różnorodnych interfejsów, np. do systemu pozycjonowania floty, tak aby w bazie danych mogły się szybko znajdować dane dostarczane w ramach różnych procesów.

Cały projekt ma zostać zakończony wraz z rokiem 2011, tak aby wszystkie objęte wdrożeniem spółki mogły realizować swoje działania już w nowym systemie od początku roku 2012.

Odratrans S.A. jest spółką z wieloletnią tradycją w prowadzeniu żeglugi śródlądowej (od roku 1946). Od kilku lat skutecznie buduje grupę kapitałową obejmującą firmy świadczące usługi w dziedzinach powiązanych z transportem śródlądowym – porty, stocznie, firmy logistyczne. W chwili obecnej Grupę Kapitałową Odratrans stanowi 13 spółek. Dzięki strategii konsolidacji rynku żeglugi śródlądowej Odratrans stała się wiodącym dostawcą tego typu usług transportowych w Polsce i mogła z powodzeniem rozwijać swoją działalność w krajach Europy Zachodniej (Niemcy, Holandia). Obecnie firma posiada jedną z największych flot w Unii Europejskiej.

Źródło: www.it.integro.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top