loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Natural Power, jedna z czołowych międzynarodowych firm konsultingowych z branży energii odnawialnej, postanowiła wdrożyć system ERP - IFS Applications, aby skonsolidować swoje systemy biznesowe i wspomóc realizację planów rozwoju, które zakładają przynajmniej 50-procentowy wzrost rok do roku. Kontrakt podpisano w grudniu 2010 r.
Natural Power oferuje praktyczny konsulting, usługi zarządzania i innowacje produktowe na rzecz globalnej branży energii odnawialnej. Do jej kompetencji należy zarządzanie cyklem życia lądowych i morskich projektów w zakresie energii odnawialnej, od projektowania i budowania farm wiatrowych do analizy geotechnicznej, zarządzania obiektami oraz badań due diligence. Natural Power cieszy się powszechnym poważaniem jako jedna z czołowych firm wspierających budowę farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie zarządza jedną na pięć lądowych elektrowni wiatrowych. Przy tak szerokiej gamie usług świadczonych przez oddziały w Wielkiej Brytanii, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej, Francji i Turcji, Natural Power wymaga dostępu do kluczowych informacji biznesowych.

Poprzednio firma używała tradycyjnego systemu, który działał od kilku lat, ale globalna ekspansja stworzyła szereg problemów integracyjnych. Firma postanowiła zainwestować więcej środków w zarządzanie relacjami z klientami i w informacje finansowe we wszystkich lokalizacjach. Ze względu na geograficznie rozproszonych klientów i szybko rosnący personel (od 12 pracowników w Wielkiej Brytanii w 2000 roku do 250 dziś na całym świecie) niezbędny był nowy system IT, który ujednoliciłby działalność biznesową i pomógł usprawnić wewnętrzne procesy i komunikację, a przez to wsparł strategię rozwoju. W przetargu wybrano firmę IFS, która ma wdrożyć system ERP dla ponad 250 użytkowników w różnych lokalizacjach na świecie. Nowy system ma ulepszyć integrację i przejrzystość we wszystkich lokalizacjach, a zarazem zwiększyć wydajność biznesową poprzez centralizację kluczowych informacji, tym samym umożliwiając prostsze i skuteczniejsze koordynowanie projektów.

Zakres funkcjonalności systemu IFS Applications był kluczowym czynnikiem w procesie selekcji.
Billy MacMillan, Dyrektor Finansowy Natural Power, powiedział: Wybraliśmy firmę IFS dlatego, że ma jeden produkt obejmujący pełną gamę modułów zarządzania biznesowego. Jako firma produktowo-projektowa, potrzebujemy w pełni zintegrowanego rozwiązania, które zapewniłoby bieżący, globalny przegląd kluczowych informacji biznesowych. Wybraliśmy rozwiązanie IFS Applications, ponieważ jest to jeden zunifikowany produkt, który może wesprzeć całą naszą działalność.
Natural Power skorzysta również na funkcjonalności raportowania i zarządzania dokumentami w IFS Applications:
W miarę rozwoju rynku i zmieniających się ustaw i rozporządzeń w zakresie raportowania środowiskowego, szefowie firm z branży energii odnawialnej są w coraz większym stopniu odpowiedzialni za identyfikację strumieni przychodów oraz ochronę środowiska. Nakłada to większą presję na zespoły finansowe, które muszą na czas dostarczać istotne dane — wyjaśnia Macmillan z Natural Power. Dodatkową zaletą systemu IFS Applications jest to, że pozwoli powiązać funkcjonalność z obszaru finansów z zarządzaniem dokumentami. Oczekujemy, że dzięki temu będziemy mogli dokładniej i spójniej analizować zarówno status finansowy, jak i odpowiedzialność środowiskową.
Natural Power obecnie wdraża moduły IFS Zarządzanie Projektem, IFS Finanse, IFS Zasoby Ludzkie i IFS Zarządzanie Dokumentacją. Chcemy mieć pewność, że wdrożymy system efektywnie, że maksymalnie wykorzystamy wielki potencjał rozwiązania IFS. Jesteśmy zadowoleni z rozpoczęcia projektu i czekamy na korzyści, jakie przyniesie nam ta inwestycja biznesowa — podsumował MacMillan. Dyrektor Zarządzający brytyjskiego oddziału IFS, Paul Massey, powiedział:
Kładziemy strategiczny nacisk na rozwiązania projektowe, a nasza wiedza i doświadczenie w zakresie zapewniania ścisłej integracji biznesowej jest atrakcyjna dla firm typu projektowego, takich jak Natural Power, które prowadzą działalność w skali globalnej. Jesteśmy dumni, że naszym klientem jest tak ważny gracz w szybko zmieniającej się branży energii odnawialnej. Potwierdza to, że doskonale znamy sektor energetyki oraz jego specyficzne wymagania raportowe i biznesowe.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top