loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Polska Żegluga Morska na fali SAP ERP

Firma Deloitte zakończyła pierwszy etap wdrażania systemu SAP ERP w największym krajowym przedsiębiorstwie żeglugowym - Polskiej Żegludze Morskiej.
Zakres wdrożenia obejmował obszar finansowo-księgowy, kontrolingowy, proces sprzedaży, obsługę kadrowo-płacową, środki trwałe i nieruchomości. Projektem objęto pięć głównych podmiotów Grupy Polska Żegluga Morska (PŻM) oraz ponad sto przedsiębiorstw właścicielskich i operatorskich promów towarowo-pasażerskich oraz statków masowych. Realizacja celów stawianych przed wdrożeniem wymagała bliskiej współpracy przedstawicieli wszystkich podmiotów objętych projektem. Opracowano wspólną platformę systemową oraz dokonano integracji SAP z systemami dziedzinowymi Grupy PŻM, m.in. z systemem do obsługi statków oraz systemem hotelowym.

Wkrótce rozpoczną się prace nad II etapem projektu, który obejmuje konsolidację sprawozdań finansowych, inwestycje oraz raportowanie zarządcze na poziomie całej Grupy Polska Żegluga Morska.
Grupa PŻM to skomplikowana organizacja, składający się z wielu spółek o różnorakich zadaniach. Naszą podstawową aktywnością jest eksploatacja statków. Prowadzimy również działalność crewingową, hotelową a także zarządzamy dużą nieruchomością. Zróżnicowany charakter działalności Grupy PŻM oraz dość skomplikowana struktura powoduje, że opracowanie wspólnego wzorca systemu stanowiło duże wyzwanie merytoryczne, logistyczne oraz integracyjne. Cieszy fakt, że udało się połączyć wszystkie elementy w jedną spójną całość - mówi Iwona Pieróg, Kierownik Projektu, Polska Żegluga Morska.
Wdrożenie w Grupie Polska Żegluga Morska to projekt bardzo złożony. W trakcie prac stanęliśmy przed wyzwaniami nieznanymi nam z projektów dla innych branż. Wartym podkreślenia jest również fakt, że przedsiębiorstwa państwowe na równi z komercyjnymi inwestują w rozwój systemów wspierających zarządzanie i z powodzeniem konkurują na rynku. - dodaje Adam Bieńko, Dyrektor w dziale Konsultingu Deloitte, nadzorujący projekt ze strony Deloitte.
Źródło: DELOITTE

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top