loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

GAZ-SYSTEM S.A. zintegrowany dzięki SAP ERP

SAP - ERP, systemy ERP, SAP ERPZakończyło się wdrożenie systemu SAP ERP w firmie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., która zarządza transportem paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całej Polski. Projekt objął zaprojektowanie, dostarczenie i wdrożenie zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Celem wdrożenia było lepsze zarządzanie trwającymi i planowanymi inwestycjami, optymalizacja wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa i ujednolicenie informacji zarządczych w rozproszonych terytorialnie jednostkach GAZ-SYSTEM S.A.
Wdrożenie systemu SAP w GAZ-SYSTEM S.A. jest jednym z największych i najbardziej kompleksowych projektów ERP w Polsce w ostatnich latach. Obejmowało swoim zakresem zarządzanie inwestycjami i remontami, obsługę zamówień i zakupów (w tym centralny rejestr umów), sprzedaż, gospodarkę magazynową i obsługę klienta, a także całość procesów finansowych i kontrolingowych. Dzięki wykorzystaniu zintegrowanego systemu ERP możliwa była optymalizacja procesów biznesowych we wszystkich tych obszarach, a tym samym usprawnienie działalności operacyjnej oraz zwiększenie efektywności zarządzania informacją w GAZ-SYSTEM S.A.
Zintegrowanemu systemowi zarządzania zawdzięczamy jednak znacznie więcej niż lepszą informację zarządczą – przede wszystkim wzmocniliśmy współpracę pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi firmy, a także sprawniej realizujemy procesy obejmujące wiele pionów i oddziałów naszej organizacji – powiedział Grzegorz Stępniak, Dyrektor Pionu Informatyki w GAZ-SYSTEM S.A. Zbudowaliśmy system, który jest dopasowany do specyfiki działania naszej firmy, a jednocześnie optymalnie wykorzystuje standardowe procesy SAP.
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. wybrał oprogramowanie SAP i usługi wdrożeniowe S&T w wyniku nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Umowa została podpisana we wrześniu 2010 roku, a start produkcyjny systemu nastąpił w styczniu 2012 roku. Wyzwaniem podczas realizacji wdrożenia był m.in. jego szeroki zakres, wysokie rygory bezpieczeństwa oraz wielooddziałowa struktura GAZ-SYSTEM S.A. Mimo swojej złożoności projekt został zrealizowany w zakładanym czasie 18 miesięcy.

Obecnie, w trakcie produkcyjnego wykorzystania systemu SAP, firma S&T świadczy serwis gwarancyjny oraz usługi rozwoju systemu, m.in. w zakresie zarządzania środowiskami testowymi SAP, przygotowania dokumentacji powdrożeniowej i materiałów edukacyjnych dla użytkowników.
Wdrożenie tak złożonego systemu oraz jego integracja z istniejącym środowiskiem w rekordowym czasie 18 miesięcy jest dużym sukcesem obu firm: GAZ-SYSTEM S.A. i S&T Services Polska. Zwykle takie projekty trwają 2, nawet 3 lata. Dobra współpraca naszych zespołów pozwoliła uniknąć przy tym ryzyk projektowych, które stanowią bolączkę innych tego typu wdrożeń. GAZ-SYSTEM S.A. to strategiczna spółka Skarbu Państwa, której zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw gazu w skali całego kraju. Wdrożony zintegrowany system jest dobrą bazą do dalszego rozwoju firmy, czego gorąco życzymy całemu Zarządowi GAZ-SYSTEM S.A. - dodał Maciej Wiśniewski, Prezes Zarządu S&T Services Polska.
Źródło: www.sap.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top