loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Akademia Morska w wyniku przeprowadzonego przetargu na zaprojektowanie oraz wdrożenie systemu klasy ERP, wybrała ofertę Spółki SIMPLE S.A., doświadczonego dostawcy ZSI dla edukacji.
 
 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Projekt „NAUKA – Nowoczesna Administracja Uczelni oraz Kadra Akademicka” będzie współfinansowany przez Unię Europejską i przewiduje wdrożenie systemu SIMPLE.ERP w następujących obszarach działalności Uczelni:
  • Finanse i Księgowość
  • Zarządzanie Personelem
  • Majątek Trwały
  • Budżetowanie i Kontroling
  • Remonty i Inwestycje
  • Zamówienia Publiczne

oraz integrację z już funkcjonującym na Uczelni systemem dziekanatowym.

Akademia Morska w Szczecinie jest państwową uczelnią techniczną podległą Ministerstwu Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Głównym celem działalności uczelni jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr oficerskich: nawigatorów i mechaników, odpowiadających wymaganiom współczesnej floty transportowej i rybackiej oraz kształcenie eksploatacyjnych służb armatorskich i portowych floty morskiej i śródlądowej.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top