loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Sage ERP X3 idealny do obsługi międzynarodowych przedsiębiorstw

SAGE ERP X3 - system ERPBadesta, jedno z najstarszych w Warszawie biur rachunkowych, wskazało system Sage ERP X3, jako idealne rozwiązanie do obsługi księgowej i rozliczeniowej przedsiębiorstw zagranicznych. Opinię wydano na podstawie doświadczeń pracowników biura Badesta, którzy korzystając z systemu Sage ERP X3 obsługują jedną z międzynarodowych firm.

Biuro rachunkowe Badesta od ponad 20 lat specjalizuje się w obsłudze księgowej, doradztwie, ewidencji kadr i rozliczaniu płac. W przeważającej części obsługiwane przez Badestę firmy to przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego, w tym mające swoje siedziby poza granicami Polski. Jedną z nich Badesta obsługuje z pomocą systemu ERP oferowanego przez firmę Sage.
 
Zdaniem użytkowników tego rozwiązania, Sage ERP X3 to doskonałe narzędzie do obsługi organizacji działających w środowisku międzynarodowym. Jak podkreśla Barbara Bajorek, prezes zarządu spółki Badesta, główne zalety X3 to duża elastyczność w zakresie generowania różnego rodzaju raportów i sprawozdań, możliwość pracy zdalnej oraz dostęp do raportów w wielu językach.
Niezwykle istotna dla nas jest ergonomia, rozumiana jako łatwość wykonywania niezbędnych operacji przez naszych pracowników. Doceniam także bardzo krótki czas szkolenia, po którym można było rozpocząć naprawdę efektywną pracę z systemem - mówi Barbara Bajorek.
W opinii użytkowników, system sprawdza się nie tylko na poziomie operacyjnym, lecz również sprawozdawczym. X3 jest szczególnie przydatny w generowaniu raportów okresowych – bilansów, rachunków zysków i strat – w różnych językach. Podobnie ważne jest, że ułatwia pracę w obszarach raportowania w ramach całej grupy kapitałowej – dodaje Barbara Bajorek.
Zdaniem Pawła Gizińskiego, dyrektora ds. rozwoju rynku MM Polska w Sage, pozytywna opinia wynika z faktu, iż Sage ERP X3 to rozwiązanie o dużym, międzynarodowym zasięgu, a grupa Sage dysponuje ogromnym doświadczeniem w zakresie dostosowywania systemu do wymogów prawnych obowiązujących w różnych krajach świata.
Poza Polską, X3 wspiera firmy w 57 krajach, korzysta z niego ponad 3700 organizacji i blisko 200 tys. użytkowników. W grupie Sage to flagowe rozwiązanie, kładziemy więc duży nacisk na to, by system spełniał wszelkie kryteria i wymagania, jakie można napotkać w każdym z 58 krajów, w których jest wdrażany – wyjaśnia Paweł Giziński.
Badesta, wydając rekomendację i pozytywną opinię o Sage ERP X3, zwraca uwagą na kilka szczególnych zagadnień. Wszystkie wiążą się z automatyzacją pracy i podnoszeniem efektywności działań operacyjnych użytkowników systemu. Są to m.in.:
  1. automatyczne rozliczanie dodatkowych kosztów, jak np. akcyza czy transport,
  2. wsparcie w obsłudze rejestrów VAT, m.in. poprzez automatyczne przeniesienia i korekty VAT w różnych okresach sprawozdawczych,
  3. automatyczne księgowanie różnic kursowych, zarówno zrealizowanych jak i wynikających z przeszacowań walutowych rozrachunków i sald bankowych, 
  4. automatyczne rozliczanie zaliczek sprzedaży,
  5. mechanizmy automatycznego księgowania faktur wewnętrznych.
Źródło: www.sage.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top

0 - Błąd: 0

0

OOM command not allowed when used memory > 'maxmemory'.

The Page you are looking for doesn't exist or an other error occurred.
Go back, or head over to the home page to choose a new direction.