loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Władze Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz zarząd firmy SIMPLE podpisali Umowę, przedmiotem której jest dostawa i wdrożenie z dedykowanymi szkoleniami systemu ERP wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów w obszarze Zintegrowanego Informatycznego Systemu zarządzania Uniwersytetem.
 Projekt realizowany będzie w ramach „Programu rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”.

Firma SIMPLE wykona Zadanie implementacji systemu SIMPLE.ERP w obszarach :
  • Finanse i Księgowość z rozszerzeniem o funkcjonalność INFO
  • Zarządzanie Personelem (w tym ePIT)
  • Majątek Trwały
  • Obrót Towarowy / Gospodarka Magazynowa
  • Ewidencja Sprzedaży
  • Ewidencja Zakupu
  • Zarządzanie Projektami
  • Analizy (Raportowanie/Controling – system Business Intelligence [BI]),
  • Elektroniczny Obieg Dokumentów
Władze Uczelni podejmując decyzję o koniczności rozbudowania wdrożenia systemu ERP o funkcjonalności analityczne, potwierdziły iż branża edukacyjna coraz odważniej patrzy w kierunku rozwiązań klasy Business Intelligence. W dzisiejszych czasach dla Uczelni ważne jest kontrolowanie zysku osiąganego ze świadczonych usług oraz panowanie nad finansami szkoły. Realizacja projektu zapewni sprawny przepływ informacji w całej jednostce oraz usprawni proces zarządzania budżetami i alokacji kosztów.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy jest dynamicznie rozwijającą się placówką, największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Obecnie, dzięki 700 osobowej kadrze nauczycieli akademickich zatrudnionych na Uniwersytecie, wykształcenie zdobywa 15 tysięcy studentów.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top