loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Polskapresse zarządza całą Grupą przy wsparciu systemu ERP Xpertis

MACROLOGIC - PRODUCENT SYSTEMU ERP XPERTISPolskapresse, jeden z największych wydawców prasy w Polsce oraz lider na rynku mediów regionalnych i lokalnych, zarządza całą Grupą przy wsparciu systemu Xpertis, zintegrowanego pakietu klasy ERP.
 
 
Obecnie Grupę Polskapresse tworzy 10 samobilansujących się oddziałów, dwie spółki zależne i dwie powiązane. W organizacji działającej w takim rozproszeniu konieczne było zastosowanie narzędzi, które umożliwiłyby integrację danych i procesów, a także byłyby dostosowane do potrzeb Grupy i elastycznie rozbudowywane wraz z jej rozwojem. Stąd decyzja o wdrożeniu rozwiązań autorstwa Macrologic.

Dla Polskapresse ważna jest elastyczność wdrożonego systemu.
To, że Macrologic tworzy rozwiązania w oparciu o swoją autorską technologię to dla nas duża zaleta. Dzięki temu my otrzymujemy produkt w pełni modyfikowalny, a wszelkie zmiany są realizowane niemal „od ręki” — mówi Tadeusz Marczak, główny księgowy w Grupie Polskapresse.
Xpertis współpracuje z innymi użytkowanymi przez Polskapresse systemami, przede wszystkim z programem do sprzedaży ogłoszeń i kolportażu. Konsultanci Macrologic opracowali także struktury danych w całym systemie, dopisali współrzędne do zewnętrznego programu controllingowego oraz dostosowali obieg dokumentów kosztowych do procedur obowiązujących w Polskapresse. Dzięki pełnej integracji wszystkich modułów dane wprowadzane są tylko raz, a wszyscy pracownicy pracują na rzeczywistych i aktualnych danych.
Xpertis integruje informacje i procesy w jednym środowisku, a więc jest centralnym i wspólnym źródłem wiedzy dla całej organizacji. Z powodzeniem został dostosowany do dużych zmian organizacyjnych, jakie towarzyszyły wydzieleniu w naszych strukturach centrum finansowego, które obecnie obsługuje finanse Grupy. Wersja wielooddziałowa umożliwia nam wygodny i szybki dostęp do danych pochodzących z różnych obszarów działalności, dotyczących zarówno wyników całej Grupy, jak i poszczególnych oddziałów. Dzięki Xpertisowi otrzymujemy spójną informację zarządczą oraz sprawnie realizujemy procesy konsolidacji danych i raportowania wewnętrznego — mówi Tadeusz Marczak.
Źródło: Macrologic

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top