loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Uczelnia jutra z SIMPLE S.A.

Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu w trybie przetargu nieograniczonego wybrała oprogramowanie firmy SIMPLE S.A., które będzie podstawą w sprawniejszym i efektywniejszym zarządzaniu zasobami placówki.
 
 
{loadpositon Wiadomosci_Dzial}
 
W ramach projektu „Uczelnia jutra – wdrożenie modelu zarządzania jakością w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu” zostanie zaimplementowana platforma SIMPLE.EDU w obszarach:
  • Finanse i Księgowość
  • Majątek Trwały (Inwentaryzacja majątku rzeczowego uczelni w oparciu o kody kreskowe)
  • Obrót Towarowy
  • Zarządzanie Personelem z rozbudową o elektroniczny rejestr czasu pracy
  • Zarządzanie Projektami (planowanie, zarządzanie i monitoring projektów naukowo-badawczych)
  • Budżetowanie 
  • Moduł Ankietowanie i Śledzenie Losów Absolwentów
W ramach powyższego zadania w Uczelni zostanie wdrożone rozwiązanie klasy Bussines Intelligence do sprawnego harmonogramowania i kontrolingu finansów szkoły oraz Elektroniczny Obiegu Dokumentów dla 200 użytkowników, który zautomatyzuje obieg informacji.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego to państwowa szkoła wyższa w Poznaniu, kształcąca wysoko kwalifikowane kadry w zawodach praktycznych dla potrzeb wychowania fizycznego i zdrowotnego oraz rehabilitacji, sportu wyczynowego, turystyki i rekreacji.
Obecnie uczelnia daje możliwość podjęcia nauki na czterech kierunkach I i II stopnia prowadzonych w ramach dwóch wydziałów i jednego wydziału zamiejscowego.

O sprawność fizyczną studentów dba wykwalifikowana kadra ponad 100 pracowników zatrudnionych w Uczelni.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top