loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

SIMPLE powiększa pulę Uczelnianych kontraktów

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach podjęła decyzję o konieczności wdrożenia jednolitego oprogramowania, które usprawni procesy zarządcze. Uczelnia do tego celu wybrała oprogramowanie SIMPLE.EDU zastępując dotychczas funkcjonujące oprogramowanie również w części dziekanatowej.
 
{loadpositon Wiadomosci_Dzial}

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego, wyłoniono Spółkę SIMPLE do realizacji zadania, którego przedmiotem jest instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP do zarządzania placówką edukacyjną, przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej, zaprojektowanie/dostosowanie systemu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego, przeprowadzenie szkoleń w zakresie funkcjonalności i użytkowania rozwiązania oraz migracji danych z dotychczas wykorzystywanych systemów, które przestały już spełniać oczekiwania uczelni. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską pt.: „Górnośląska WSP – Jakość i Przyszłość Regionu”.

SIMPLE S.A. przeprowadzi wdrożenie w następujących obszary obejmujących zarówno część dziekanatową jak i administracyjną szkoły:
 • Dziekanat (dane studentów, planowanie toku studiów, obsługa dydaktyki i studentów),
 • Dyplomowanie,
 • Obsługa finansowa studenta,
 • Praktyki studenckie,
 • Stypendia,
 • Pensum,
 • Planowanie zajęć,
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji,
 • Portal rekrutacyjny,
 • Wirtualny dziekanat i wirtualny prowadzący Ankietowanie studentów, badanie losów absolwentów,
 • System obsługi studentów, w tym CRM - system wspomagający procedury zarządzania relacjami z klientami - studentami
 • Finanse i Księgowość,
 • Zarządzanie Personelem wraz z aplikacją HRM do zarządzania kapitałem ludzkim,
 • Majątek Trwały z obsługą kodów kreskowych,
 • Obrót Towarowy
 • Budżetowanie, kontroling, analizy finansowe (BI)

Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach to najlepsza niepubliczna uczelnia pedagogiczna na Śląsku z doskonałym zapleczem dydaktycznym i wykwalifikowaną, renomowaną kadrą. W murach uczelni kształcą się przyszli pedagodzy i nauczyciele oraz specjaliści do pracy edukacyjnej z uczniami o specyficznych potrzebach.


W części medycznej odpowiada za sprawny przepływ wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od momentu pojawienia się go w szpitalu aż do zakończenia leczenia. System jest interaktywna bazą danych z dostępem on-line przez dowolna przeglądarkę internetową, pozwalającą na prowadzenie rejestracji pacjenta, przyjęć, historii choroby, wypisów, zleceń. Taki przepływ informacji pozwala nie tylko sprawnie gromadzić dane medyczne ale również umożliwia ich prezentację w formie raportów zdefiniowanych przez użytkownika.

Źródło: www.simple.com.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top