loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyspieszają z SAP HANA

SAPFirma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zakończyła projekt modernizacji hurtowni danych SAP Business Warehouse w oparciu o technologię SAP HANA. Wdrożenie było prowadzone przez Biuro Informatyki PKP PLK przy udziale PKP Informatyka oraz konsultantów SAP Polska.


 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 
 
Efektem projektu jest wdrożenie nowej, elastycznej, skalowalnej i wydajnej platformy raportowej BI/BW, wielokrotne skrócenie procesów raportowania – z kilku godzi do nawet kilku minut - dzięki czemu menedżerowie PKP PLK mogą znaczenie szybciej podejmować decyzje i reagować na wydarzenia, mając dostęp do aktualnych informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Przekłada się to na efektywniejsze zarządzanie i większy komfort pracy dla blisko dziewięciuset pracowników PKP PLK, którzy na co dzień korzystają z danych analitycznych dostępnych na platformie. Wdrożenie SAP HANA było częścią większego projektu, którego celem była konsolidacja i wymiana infrastruktury IT dla wszystkich aplikacji biznesowych w PKP PLK.

Platforma SAP HANA jest wykorzystywana w PKP PLK, jako część zwirtualizowanego środowiska i pełni funkcje zarówno systemu bazodanowego dla hurtowni SAP Business Warehouse, jak i silnika dla szybkiej, nowoczesnej analityki biznesowej. Jest zasilana danymi z systemów transakcyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi (SAP ERP i SAP ERP Human Capital Management). Dzięki zastosowaniu SAP HANA wolumen przechowywanych danych zredukowano z blisko 2,7 TB do 400 GB dzięki wykorzystaniu kolumnowej metody składowania danych. W połączeniu z SAP HANA zastosowano narzędzia SAP Business Objects oraz SAP Business Planning and Simulation (SAP BPS), aby przyspieszyć generowanie obszernych i szczegółowych raportów statystycznych, sprawozdawczych i analitycznych. Pracownicy PKP PLK wykorzystują w swojej pracy kilkaset takich raportów, których przygotowanie zostało wielokrotnie i znacząco skrócone - do kilku minut, a nawet kilku sekund w niektórych przypadkach. Możliwe jest również tworzenie raportów „na żądanie”.
W najbliższych latach w ramach funduszy strukturalnych na modernizację i rozbudowę polskich linii kolejowych zostaną przeznaczone wielomiliardowe środki. Tym ważniejsze staje się wsparcie realizacji naszych strategicznych projektów zaawansowaną technologią, która odpowiednio zaadresuje potrzeby biznesowe. Taką możliwość daje nam platforma SAP HANA, która zwiększa moce obliczeniowe oraz ergonomię pracy, a przez to pozwala nam lepiej realizować potrzeby informacyjne, szybciej dostarczać szczegółowe analizy, dokładniej planować i kontrolować procesy, a w przyszłości także szerzej wykorzystać potencjał dotychczasowych rozwiązań SAP - powiedział Rafał Zbiróg, Dyrektor IT, PKP PLK S.A.
Kompresja danych i przyspieszenie przetwarzania na SAP HANA

Na dziś SAP HANA w PKP PLK kompresuje przechowywane w bazie dane z 2,7 TB do 400 GB. Ilość danych jednak stale rośnie ze względu na coraz większą liczbę realizowanych i planowanych projektów modernizacji infrastruktury kolejowej oraz setki pozostałych inicjatyw związanych podstawową działalnością operacyjną firmy. Skala tych projektów sprawi, że nastąpi wręcz wykładniczy wzrost wolumenu danych, którymi spółka powinna sprawnie zarządzać, by efektywnie kontrolować procesy biznesowe i inwestycyjne. Dlatego warunkiem koniecznym było skonsolidowanie i zoptymalizowanie kosztów utrzymania infrastruktury IT, a także zwiększenie mocy obliczeniowych, aby rozszerzyć wykorzystanie systemów transakcyjnych SAP, prowadzić bardziej złożone analizy, a także generować w czasie zbliżonym do rzeczywistego rozbudowane i szczegółowe raporty.
Oba priorytety zrealizowaliśmy, zastępując system bazodanowy Oracle dla hurtowni SAP BW przez platformę SAP HANA. Dzięki temu masa danych, która wcześniej zajmowała 2,7 TB, została zredukowana do zaledwie 400 GB. Natomiast proces raportowania uległ 30-, 50-krotnemu przyspieszeniu. Dodatkowo jesteśmy gotowi na elastyczną realizację nowych coraz bardziej wymagających funkcjonalności, jakich potrzebuje nasza strona biznesowa – dodaje Rafał Zbiróg.
Uzyskanie przez PKP PLK S.A takich efektów w oparciu o wcześniejszą architekturę IT było niemożliwe. Sam proces zasilania danymi hurtowni SAP BW, ze względu na ograniczenia tradycyjnej bazy danych, trwał nawet do 12 godzin. Rosnące oczekiwania użytkowników co do rozbudowanych i szczegółowych raportów wymagały skrócenia procesu przetwarzania analitycznego. Długi czas oczekiwania utrudniał tworzenie np. miesięcznych i kwartalnych raportów sprawozdawczych, czy wykonywanie przekrojowych analiz, których wyniki często odnosiły się do nieaktualnych już informacji. Zastosowanie SAP HANA i rozwiązań do analiz i planowania strategicznego pozwala dziś lepiej spełniać wymagania biznesu.

Szybkie efekty biznesowe i optymalizacja IT

Radykalne zwiększenie mocy obliczeniowych przy jednoczesnej konsolidacji infrastruktury IT było głównym zadaniem projektu, którego elementem było wdrożenie SAP HANA. Platforma bazuje na innowacyjnej technologii in-memory, przez co dane nie muszą być agregowane i są przechowywane w pamięci. Tym samym infrastruktura IT została uproszczona, a proces generowania raportów jest liczony nie w godzinach, lecz w sekundach lub minutach.

SAP HANA przynosi także szybki zwrot z inwestycji. Projekt w PKP PLK S.A. na wdrożenie i migrację danych z wcześniejszego systemu bazodanowego do SAP HANA dla SAP Business Warehouse trwał zaledwie 3 miesiące. Równolegle do tego zadania kolejowa spółka realizowała również inne działania optymalizacyjne: zainstalowano serwery HP nowszej generacji, a całą infrastrukturę informatyczną zwirtualizowano przy wykorzystaniu technologii VMware, lokując ją fizycznie w dwóch centrach danych PKP.
Przeniesienie zasobów informacyjnych PKP PLK S.A. do centrów danych było częścią większego przedsięwzięcia, którego celem jest szeroko-pojęta optymalizacja działania organizacji, zarówno w obszarze procesów wewnętrznych jak i w kluczowym dla nas obecnie obszarze inwestycji. Bardzo ważnym elementem jest również obszar wsparcia IT dla usług podstawowych PKP PLK, czyli zarządzania i udostępniania coraz szerszej grupie przewoźników infrastruktury kolejowej na wysokim poziomie jakości i bezpieczeństwa. Technologie informatyczne są dla tego znakomitym katalizatorem” – wyjaśnia Rafał Zbiróg, Dyrektora IT, PKP PLK S.A. „Beneficjentami tego przedsięwzięcia powinny być wszystkie spółki branży kolejowej, a to ze względu na większe oszczędności, jak i możliwość standaryzacji oraz koordynacji procesów w całej kolejowej grupie. Dzięki wykorzystaniu technologii in-memory szybszy powinien być także proces przetwarzania danych. Potwierdzeniem są efekty, jakie pojawiły się po wdrożeniu SAP HANA w PKP PLK S.A.
SAP HANA nie tylko uprościła architekturę informatyczną w PKP PLK S.A., ale też umożliwiała tworzenie wielu rozbudowanych i szczegółowych raportów w ciągu kilku sekund lub minut, nie obciążając przy tym pracy systemów transakcyjnych i analitycznych SAP. Użytkownicy mogą także zamawiać nowe raporty i uzyskiwać je w znacznie szybszym tempie.

Ponadto, błyskawiczne ładowanie i przetwarzanie danych pozwala na szersze wykorzystanie SAP ERP. Już dziś PKP PLK S.A. planuje wdrożenie dodatkowych funkcjonalności, które umożliwią m.in. dostęp do raportów przez przeglądarki www z poziomu nie tylko desktopów, ale też urządzeń przenośnych.

Większe korzyści można czerpać także z rozwiązań SAP BusinessObjects oraz SAP Business Planning and Simulation, ponieważ planowanie może być szybsze i oparte na bardziej rozbudowanych analizach.

Źródło: www.sap.pl

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top