loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że Georgiou Group, australijska firma zajmująca się budownictwem, inżynierią lądową i działalnością deweloperską z siedzibą w Perth (Australia Zachodnia) wdraża system IFS Applications™ jako zintegrowane rozwiązanie EAM, aby poprawić wydajność i umożliwić swoim pracownikom podejmowanie lepszych decyzji.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Wdrożenie w firmie Georgiou będzie miało kilka etapów i obejmie system IFS Applications oraz rozwiązania mobilne IFS Touch App do obsługi zleceń roboczych. Nowe rozwiązanie EAM zostanie zintegrowane z istniejącymi systemami kadr i zaopatrzenia, tak aby wszystkie istotne informacje o zasobach, w tym robocizna i materiały, były wprowadzane u źródła i dostępne w czasie rzeczywistym.

Poprzednio grupa Georgiou zarządzała swoim majątkiem za pomocą kombinacji utworzonych wewnętrznie baz danych i arkuszy kalkulacyjnych. Ze względu na znaczny rozwój firmy systemy te nie mogły dłużej zapewnić kontroli nad majątkiem na poziomie oferowanym przez rozwiązanie EAM. Nie umożliwiały także usprawnienia procesów remontowych i redukcji kosztów.

Dzięki skonsolidowaniu wszystkich informacji o majątku w jednej aplikacji dostępnej z dowolnego urządzenia, w tym ze smartfonów i tabletów, firma Georgiou umożliwi osobom zarządzającym majątkiem, inżynierom, monterom i pracownikom obsługi technicznej podejmowanie lepszych decyzji, zwiększenie wydajności i pełne rozliczanie się z wykonanej pracy.
System firmy IFS umożliwia wszystkim wgląd w aktualną sytuację oraz ocenę wpływu, jaki ich działania mają na koszt funkcjonowania firmy — powiedział Nigel Lauriston, dyrektor naczelny zakładu w firmie Georgiou. Zwiększamy także zaangażowanie pracowników: ich rola nie ogranicza się już wyłącznie do wprowadzania danych — teraz mogą analizować dane i na tej podstawie podejmować odpowiednie działania.
Firma Georgiou wybrała system IFS Applications, ponieważ spełnił wszystkie wymagania — powiedział Lauriston. Firma IFS była w stanie zapewnić obsługę niestandardowej bazy danych oraz zaoferować najbardziej zaawansowane rozwiązanie EAM, nawet przy spełnieniu wymogu integracji z systemami innych firm. Konkurencyjne produkty nie były w stanie zaoferować zbliżonych możliwości.
System IFS Applications pozwoli firmie Georgiou monitorować koszty utrzymania majątku w całym cyklu eksploatacji oraz podejmować trafne decyzje w zakresie naprawy, wymiany lub modernizacji każdego z ponad 400 kluczowych składników majątku. Firma Georgiou będzie używać systemu firmy IFS do porównywania kosztów eksploatacji sprzętu różnych producentów w ramach procedury dokonywania zakupów. Będzie także w stanie przewidzieć koszty eksploatacji sprzętu i generować adekwatne budżety.
Zależy nam na pełnej ocenie rzeczywistych kosztów wykorzystania urządzeń, wliczając w to koszt paliwa — powiedział Lauriston. Niezależnie od sposobu wykorzystania urządzenia, poznamy prawdziwe koszty obsługi, paliwa oraz wszelkich uszkodzeń lub napraw, co pozwoli nam oszacować rzeczywiste koszty utrzymania majątku w całym cyklu eksploatacji.
System firmy IFS będzie używany do zarządzania wszystkimi aspektami procesu remontowego, co poprawi wydajność inżynierów i monterów. Predykcyjna obsługa techniczna i lepsze planowanie pozwolą zmniejszyć liczbę awarii oraz zminimalizować czas, jaki sprzęt spędza w warsztacie, co z kolei przyniesie redukcję kosztów remontów i poprawę wykorzystania zasobów.
Inwestycja w zintegrowany system zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa da firmie Georgiou kontrolę nad jednym z największych centrów kosztów w branży — stwierdził Rob Stummer, dyrektor zarządzający IFS Australia and New Zealand. Firma Georgiou nieustannie poszukuje narzędzi, które umożliwią jej pracownikom osiągnięcie doskonałości — cieszymy się, że system IFS Applications został uznany za takie rozwiązanie.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top