loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma PHS, wiodący dostawca usług związanych z pracą biurową, wybrała rozwiązanie IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi w celu automatycznego wyznaczania tras pojazdów, zwiększenia wydajności i ograniczenia zużycia paliwa.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Firma PHS zatrudnia 1800 kierowców w 23 placówkach, aby dostarczać materiały i sprzęt potrzebny firmom w prowadzeniu codziennej działalności. W realizowaniu tego rodzaju usług kluczowy jest dostęp do informacji, aby wóz dostawczy z odpowiednim ładunkiem dotarł na miejsce o czasie. Z tego powodu konieczne jest opracowywanie szczegółowych harmonogramów. Przed wdrożeniem rozwiązania firmy IFS kierowanie dostawami opierało się o pisemne notatki i ręczne określanie tras.

Rozwiązanie IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi pozwala zautomatyzować dynamiczne planowanie tras wozów dostawczych, monitorować codzienną pracę oraz na bieżąco śledzić lokalizację kierowców. Implementacja rozwiązania ma również na celu usprawnienie obsługi klienta. Nowy system w aktywny sposób wspiera realizowanie wymogów wynikających z umów o poziom usług, a kwestia zgodności nie spoczywa już tylko na kierowcach. System jest obecnie wdrażany — korzysta z niego już 100 kierowców w czterech placówkach.

Firma IFS została wybrana spośród konkurencji na drodze przetargu. IFS jako jedyna oferowała system umożliwiający jednocześnie obsługę dynamicznego i statycznego planowania tras.

Ian Featherstone, dyrektor ds. IT w firmie PHS, stwierdził:
Wdrożenie rozwiązania firmy IFS w znacznym stopniu pomogło usprawnić funkcjonowanie naszych placówek. Na przykład kierownicy spędzają około pół godziny na sprawdzaniu tras, zamiast tracić cały dzień na planowanie i zarządzanie pracą kierowców. Oprócz tego już otrzymaliśmy pozytywne opinie na temat obsługi rozwiązania IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi, a szkolenie pracowników z jego użytkowania nie jest skomplikowane.
Korzystanie z tego systemu ma docelowo zwiększyć produktywność o 10% oraz o 7% zmniejszyć zużycie paliwa. Zaledwie trzy miesiące po wdrożeniu systemu stwierdziliśmy 6% zwiększenie wydajności i jesteśmy na dobrej drodze do realizacji założonej redukcji zużycia paliwa — dodał Featherstone.
Paul Massey, dyrektor zarządzający w IFS Europe West, powiedział:
Implementacja rozwiązania IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi w firmie PHS przyniosła znaczne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz jej pracowników. W rezultacie zwiększyła się wydajność w różnych obszarach działalności firmy. Oprócz tego, po zrealizowaniu założonej redukcji zużycia paliwa, firma uzyska znaczny zwrot z inwestycji. Zmniejszenie kosztów paliwa o 7–8% oznacza oszczędność rzędu 2 milionów funtów w ciągu roku.
Rozwiązanie IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi jest obecnie implementowane w oddziale firmy PHS zajmującym się wyposażeniem łazienek. W najbliższej przyszłości planowane jest wdrożenie systemu w kolejnych trzech oddziałach firmy. Rozwiązanie IFS Zarządzanie Pracownikami Mobilnymi będzie wdrażane w Irlandii od lipca przyszłego roku.

Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top