loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma Pindan Asset Management, stanowiąca nowy oddział grupy Pindan, jednej z wiodących firm w branży konstrukcyjno-budowlanej i nieruchomości na terenie Australii Zachodniej, wdraża system IFS Applications™ jako rozwiązanie do zarządzania usługami serwisowymi, majątkiem i zasobami z możliwością obsługi mobilnej.

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 

Firmy IFS i Pindan Asset Management ściśle współpracują, aby w ciągu trzech miesięcy uruchomić rozwiązanie do zarządzania przedsiębiorstwem z możliwością obsługi mobilnej. Będzie ono miało na celu wspieranie realizacji umowy zarządzania nieruchomościami przy porozumieniu z australijskim departamentem budownictwa, która obejmuje dwa z jedenastu rejonów Australii Zachodniej. Gotowe rozwiązanie będzie charakteryzować się ścisłą integracją z systemami stosowanymi przez departament przy zastosowaniu usług internetowych i języka XML. Umożliwi to łatwą wymianę informacji na temat nieruchomości, bieżący wgląd w stan realizacji zleceń oraz automatyczne fakturowanie.

Firma Pindan Asset Management będzie również korzystać z systemu IFS Applications w celu zwiększenia wydajności w zarządzaniu majątkiem swojej firmy nadrzędnej, w tym obiektami mieszkalnymi i komercyjnymi, pojazdami, zakładami i sprzętem. Usprawnienie będzie polegać na wdrożeniu nowych systemów zarządzania usługami serwisowymi i majątkiem przystosowanych do obsługi mobilnej, które zastąpią obecnie stosowane przez Pindan procedury obsługi ręcznej. System IFS Applications będzie również oferować funkcje ERP przydatne w kierowaniu pracą nowego oddziału grupy, w tym obsługę finansów, zasobów ludzkich, zapasów i zaopatrzenia.
Funkcja przesyłania zleceń roboczych bezpośrednio do urządzeń mobilnych używanych przez pracowników w terenie stanowi kluczowy atut systemu IFS Applications. Już teraz przewidujemy uzyskanie wyższej o 20% wydajności w kierowaniu pracą w terenie w porównaniu z konkurencyjnymi firmami — powiedział Stephen Arndt, dyrektor generalny w firmie Pindan Asset Management. System firmy IFS pozwoli nam również na opracowanie profili wyposażenia wozów dla konkretnych obszarów operacyjnych. Dzięki temu nasi pracownicy będą zawsze mieli dostęp do odpowiednich części i nie będą musieli tracić czasu na wracanie do placówki.
Firma Pindan Asset Management wybrała rozwiązanie firmy IFS zamiast rozwiązań konkurencyjnych nie tylko ze względu na bogate funkcje mobilnego zarządzania usługami serwisowymi, możliwość zapewnienia zgodności ze standardem ISO 55000 dotyczącym zarządzania majątkiem oraz obsługę urządzeń mobilnych z systemem Windows, powszechnie stosowanych w firmie Pindan. Kluczowym aspektem była również renoma IFS pod względem szybkiej realizacji wdrożeń oraz gotowość do współpracy z grupą Pindan i jej klientami.
Ponieważ nasi pracownicy nie zawsze są w zasięgu komunikacji bezprzewodowej, potrzebowaliśmy rozwiązania, które działa skutecznie na urządzeniu mobilnym także w przypadku braku połączenia internetowego — powiedziała Margaret Gauntlett, analityk systemów biznesowych w firmie Pindan Asset Management. Zależało nam również na pracy z bezpośrednim dostawcą, który jest w stanie szybko i sprawnie wdrożyć system, zamiast z pośrednikiem. Firma IFS ma w Perth swoją placówkę kierującą pracą lokalnego zespołu wdrożeniowego, a do tego przedstawiła nam przykłady wdrożeń podobnych systemów w innych przedsiębiorstwach. To przekonało nas, że są w stanie sprostać naszym potrzebom pomimo ograniczenia czasowego realizacji.
Cieszy nas podjęta współpraca z firmą Pindan Asset Management. Jej owocem będzie wdrożenie rozwiązania, które nie tylko umożliwi zarządzanie usługami także na urządzeniach mobilnych, ale pomoże firmie w spełnieniu wymogów standardu ISO 55000 dotyczącego zarządzania majątkiem — powiedział Rob Stummer, dyrektor zarządzający w IFS Australia i New Zealand. Jesteśmy przekonani, że firma Pindan szybko zdobędzie w swojej branży reputację dostawcy godnego naśladowania.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top