loading...
RAPORT ERP
RAPORT CRM
23 edycja RAPORTU ERP, przygotowywanego przez niezależnego konsultanta dr. inż. Ludwika Maciejca, obejmująca 57 rozwiązań ERP dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 565 funkcjonalności.

KLIKNIJ I POBIERZ

PARTNERZY RAPORTU ERP 2022

RAPORT CRM, przygotowywany przez redakcję portalu ERP-view.pl, obejmująca 18 systemów CRM dostępnych na polskim rynku, opisanych przez ponad 280 funkcjonalności, jest już dostępna!


KLIKNIJ I POBIERZ JUŻ DZIŚ!

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, informuje, że firma C.S.CARGO, jedna z największych środkowoeuropejskich firm z branży logistyczno-transportowej, wdrożyła system IFS Applications™. 

 REKLAMA 
 ERP-VIEW.PL- STREAMSOFT 


Czeska firma C.S.CARGO zatrudnia 1600 pracowników i każdego dnia zarządza około 2200 pojazdami ciężarowymi. C.S.CARGO świadczy usługi logistyczne i transportu lądowego (samochody ciężarowe i kolej), wodnego oraz powietrznego.

Z uwagi na złożoność logistyczną firma poszukiwała solidnego systemu biznesowego, który stanowiłby ujednolicony punkt odniesienia dla całości personelu. Po wnikliwej ocenie kilku systemów ERP firma C.S.CARGO zadecydowała o wdrożeniu systemu IFS Applications.

Wdrożenie rozwiązania firmy IFS trwało zaledwie trzy miesiące. W dużej mierze tak krótki czas osiągnięto dzięki pełnemu zaangażowaniu i współpracy na wszystkich szczeblach obu firm — C.S.CARGO i IFS. System IFS Applications umożliwił znaczną oszczędność kosztów operacyjnych. Ponadto zredukował wymagania administracyjne z zakresu operacyjnych procesów biznesowych. System IFS Applications uprościł również wiele procesów biznesowych oraz zwiększył ich wydajność.
Jesteśmy bardzo podekscytowani wdrożeniem naszego systemu w firmie C.S.CARGO, które odbyło się w ramach wspólnego i zwieńczonego sukcesem wysiłku mającego na celu jak najszybsze zwiększenie odnoszonych przez firmę korzyści − powiedział Pavel Bláhovec, dyrektor ds. sprzedaży IFS Czech. System IFS Applications zapewnia niezawodną funkcjonalność wymaganą do obsługi złożonych procesów logistycznych firmy C.S.CARGO, oferując jednocześnie otwartą technologiczną platformę umożliwiającą obsługę jej autorskiego oprogramowania transportowego. Cieszymy się na myśl o długotrwałej i owocnej współpracy.
Źródło: www.ifsworld.com

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ:


Back to top